Prețul apei potabile și tariful pentru canalizare

Începând cu 11 aprilie 2024, prin Decizia ANRSC nr. 43/26.03.20224 privind ajustarea tarifară a preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare:

  Preț / Tarif pentru populație
lei/mc
Preț / Tarif pentru rest utilizatori
lei/mc
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a AQUBIS SA 8,67 RON 7,96 RON
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a AQUBIS SA 7,29 RON 6,69 RON

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art. 291, alin. (2) litera i), începând cu 01.01.2019 prețurile la apă potabilă pentru populație contin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cota de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.

Descarcă Decizia ANRSC nr. 43/26.03.2024 privind ajustarea tarifară a preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
 


 

Tarifele pentru prestarea unor servicii conexe

 

1. Tarife pentru documentații tehnice

Serviciu Populație
(lei, fără TVA)
Agenți Economici
(lei, fără TVA)
DTAC branșament apă sau racord canal 264,29 462,50
DTAC branșament apă și racord canal 396,43 693,75
Aviz amplasament pt. 100 ml* 98,82 165,18
Aviz de principiu 148,67 247,77
Întocmirea documentației pt. certificatul de urbanism 49,56 82,60
DTAC rețele apă sau canalizare pt. 100 ml 422,86 740,01
DTAC rețele apă și canalizare pt. 100 ml 634,29 1.110,00
Notificare ISU 148,67 247,77
Aviz CTE 396,43
Verificare documente și implementare în teren a lucrărilor noi 5.814,32

* Taxa privind avizul de amplasament este de 98,82 lei pentru populație, respectiv 165,18 pentru agenți economici până la 100 ml (ml de rețea), iar pentru trasarea pe planul de situație a unei distanțe ce depășește 100 ml, fiecare metru liniar suplimentar (ml) va fi taxat cu 1 leu în plus.

Taxa de urgență (în termen de 3 zile): 200% în plus față de un aviz eliberat la termenul legal.

 

2. Tarife pentru verificări contoare

Diametru nominal al contorului Tarif
(lei, fără TVA)
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 15-25 mm incluse 84,84
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 25-40 mm incluse 89,10
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 15-25 mm incluse 31,15
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 25-40 mm incluse 37,17

Notă: în cazul în care beneficiarul solicită verificarea contorului în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.

 

3. Tarife pentru închidere-deschidere furnizare apă

Serviciu Populație
(lei, fără TVA)
Agenți Economici
(lei, fără TVA)
Închidere-deschidere furnizare apă 141,94 273,04
Deschidere apă/canal la lucrări noi 98,60 213,45

Notă: În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.

 

4. Tarife de închiriere

Tipul utilajului Tarif de închiriere (lei, fără TVA)
Lei / km Lei / oră utilizare
Autobasculantă 5,62
Autobasculantă 20 tone 8,22
Autocurățitor canal 7,99 163,44
Autocurățitor canal – IVECO 3,65 91,84
Autovidanjă 6,61 140,66
Autovidanjă 5 tone 4,11 115,20
Autoturism benzină 2,80
Autoturism motorină 2,33
Autoutilitare 2 tone 3,64
Autoutilitare 3,5 tone 4,65
Autoutilitare FORD noi 3,02
Tractor U650 + remorcă 5,66 41,28
Tractor U445 + remorcă 5,25 37,91
Buldoexcavator 4 CX 112,39
Miniexcavator JCB 72,33
Compresor 98,33

Notă: în cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.

 

5. Tarife conexe și taxe agenți economici

Denumire servicii Tarif
(lei, fără TVA)
Acordul de evacuare ape uzate descărcate la canalizate 592,13
Acordul de preluare ape uzate provenite din bazine vidanjabile 225,54
Permisul de descărcare ape uzate vidanjate terți 119,19

Notă: în cazul în care beneficiarul solicită documentele în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.

 

6. Tarifele pentru analize de laborator - apă potabilă

Nr. Crt. ÎNCERCAREA Tarif
(lei, fără TVA)
1 * Determinare alcalinitate 32,41
2 Determinare aluminiu 62,16
3 Determinare amoniu 65,03
4 * Determinare azotați 54,37
5 Determinare azotiți 61,33
6 Determinare clor rezidual liber 47,79
7 * Determinare cloruri 43,27
8 Determinare conductivitate electrică 35,48
9 Determinare duritate 41,02
10 * Determinare oxigen dizolvat 31,57
11 Determinare pH 29,73
12 Determinare indicelui permanent 54,57
13 * Determinare sulfați 61,96
14 Determinare turbiditate 26,66
15 * Determinare fier 54,36
16 * Determinare calciu 41,42
17 * Determinare magneziu (dacă se solicită și determinarea durității și calciului) 5,73
18 * Determinare magneziu (dacă nu se solicita și determinarea durității și calciului) 96,80
19 * Determinare TDS (dacă nu se solicită și conductivitatea electrică) 31,79
20 * Determinare TDS (dacă se solicită și conductivitatea electrică) 5,73
21 * Determinare salinitate (dacă nu se solicită și conductivitatea electrică) 31,79
22 * Determinare salinitate (dacă se solicită și conductivitatea electrică) 5,73
23 * Determinare culoare reală – metoda spectrofotometrică 32,82
24 * Determinare culoare aparentă 5,12
25 * Determinare gust 5,12
26 * Determinare miros 5,12
27 * Determinare carbon organic total (TOC) 53,96
28 * Determinare coliformi totali (bacterii coliforme – metoda IDEXX) 82,05
29 * Determinare coliformi fecali – metoda IDEXX 82,05
30 * Determinare streptococi fecali – metoda IDEXX 82,05
31 Determinare bacterii coliferme 96,46
32 Determinare număr de E.coli 96,46
33 Determinare enterococi intestinali 72,36
34 Determinare număr de colonii la 22°C 69,91
35 Determinare numar de colonii la 37°C 69,91
36 Determinare clostridii 77,29
37 Prelevare probe în municipiul Bistrița 30,78
38 Prelevare probe în afara municipiului Bistrița 30,78 lei/probă + 1.97 lei/km

Încercările marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Tarifele nu conțin TVA.

Notă: În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.

 

7. Tarifele pentru analizele de laborator a apei uzate, apei epurate

Nr. Crt. ÎNCERCAREA Tarif
(lei, fără TVA)
1 Determinare pH 32,44
2 Determinare materii în suspensie 46,41
3 Determinare consum chimic de oxigen – CCOCr 109,76
4 Determinare consum biochimic de oxigen – CBO5 81,44
5 Determinare conținut de amoniu 68,06
6 Determinare conținut de fosfor total 78,42
7 Determinare substanțe extractibile cu solvenți organici 88,18
8 Determinare conținut de azotați * 71,34
9 Determinare agenți de suprafață anionici-detergenți 76,80
10 Determinare conținut de sulfați (metoda nouă) * 54,54
11 Determinare conținut de cloruri * 50,85
12 Determinare conținut de arsen – metoda AAS-GR* 103,54
13 Determinare conținut de arsen – metoda AAS * 101,08
14 Determinare conținut de mercur – metoda AAS-GR * 103,54
15 Determinare conținut de mercur – metoda AAS * 101,08
16 Determinare conținut de cadmiu – metoda AAS-GR * 103,54
17 Determinare conținut de cadmiu – metoda AAS * 101,08
18 Determinare conținut de mangan – metoda AAS-GR * 103,54
19 Determinare conținut de mangan – metoda AAS * 101,08
20 Determinare conținut de crom – metoda AAS-GR * 102,93
21 Determinare conținut de crom – metoda AAS * 100,47
22 Determinare conținut de fier – metoda AAS-GR * 102,93
23 Determinare conținut de fier – metoda AAS * 100,47
24 Determinare conținut de zinc – metoda AAS-GR * 102,93
25 Determinare conținut de zinc – metoda AAS * 100,47
26 Determinare conținut de plumb – metoda AAS-GR * 104,15
27 Determinare conținut de plumb – metoda AAS * 101,69
28 Determinare conținut de cupru – metoda AAS * 100,47
29 Determinare conținut de azot total-metoda fotocolorimetrică * 42,97
30 Determinare conținut de fenoli – metoda fotocolorimetrică (metoda nouă) * 42,97
31 Determinare conținut de cianuri – fotocolorimetrică (metoda nouă) * 42,97
32 Determinare conținut de sulfuri – fotocolorimetrică (metoda nouă) * 42,97
33 Determinare conținut de fosfați – metoda fotocolorimetrică * 42,97
34 Determinare conținut de reziduu filtrabil la 105°C * 47,80
35 Determinare conținut de nichel – metoda AAS * 100,47
36 Determinare conținut de azotiți * 58,15
37 Prelevare probe în municipiul Bistrița 30,78
38 Prelevare probe în afara municipiului Bistrița (distanța dus-întors de la sediul CMAP la punctul de recoltare) 30,78 lei/probă + 1,97 lei/km

Încercările marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Tarifele nu conțin TVA.

Notă: În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.

 

8. Tarife ape uzate vidanjabile

Nr. Crt. Denumire servicii Tarif
(lei, fără TVA)
1 Ape uzate vidanjabile 9,13

Notă: În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 150% aplicat la tarifele percepute.

 

Descarcă Hotărârea ADI nr. 10/22.03.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.