image_pdfimage_print
Tarife

 

Tarife apă-canal

Începând cu 01 iulie 2021, prin Decizia ANRSC nr. 75/27.05.2021 privind modificarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare:

  Preț / Tarif pentru populație
lei/mc
Preț / Tarif pentru rest utilizatori
lei/mc
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a AQUBIS SA 4,88 RON 4,48 RON
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a AQUBIS SA 3,74 RON 3,43 RON

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art. 291, alin. (2) litera i), începând cu 01.01.2019 prețurile la apă potabilă pentru populație contin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cota de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.

Descarcă Decizia ANRSC nr. 75/27.05.2021 privind modificarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare

 

 

Tarife pentru închidere-deschidere furnizare apă

Prin Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020, începând cu data de 01.01.2021, se aprobă noile tarife pentru închidere-deschidere furnizare apă:

Serviciu Populație
(lei, fără TVA)
Agenți Economici
(lei, fără TVA)
Închidere-deschidere furnizare apă 131,00 RON 252,00 RON
Deschidere apă/canal la lucrări noi 91,00 RON 197,00 RON

Notă: În cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
 
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

 

 

Tarife pentru documentații tehnice
Serviciu Populație
(lei, fără TVA)
Agenți Economici
(lei, fără TVA)
TARIFE ACTUALIZATE
DTAC branșament apă sau racord canal 243,92 RON 426,86 RON
DTAC branșament apă și racord canal 365,88 RON 640,29 RON
Aviz amplasament pt. 100 ml* 91,20 RON 152,45 RON
Aviz de principiu 137,21 RON 228,68 RON
Întocmirea documentației pt. certificatul de urbanism 45,75 RON 76,23 RON
DTAC rețele apă sau canalizare pt. 100 ml 390,27 RON 682,98 RON
DTAC rețele apă și canalizare pt. 100 ml 585,41 RON 1024,46 RON
TARIFE NOI INTRODUSE
Notificare ISU 137,21 RON 228,68 RON
Aviz CTE 365,88 RON
Verificare documente și implementare în teren a lucrărilor noi 5.366,24 RON

* Taxa privind avizul de amplasament este de 91,20 lei pentru populație, respectiv 152,45 pentru agenți economici până la 100 ml (ml de rețea), iar pentru trasarea pe planul de situație a unei distanțe ce depășește 100 ml, fiecare metru liniar suplimentar (ml) va fi taxat cu un leu în plus.
Taxa de urgență (în termen de 3 zile): 30% în plus față de un aviz eliberat la termenul legal.

 
În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art.2,91, alin.(1) litera a) si alin. (2) litera g), începând cu 01.01.2016 prețurile la apă potabilă pentru populație conțin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cota de 19%, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.
 
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

 

 

Tarife pentru verificări contoare
Diametru nominal al contorului Tarif
(lei, fără TVA)
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 15-25 mm incluse 78,30 RON
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 25-40 mm incluse 82,23 RON
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 15-25 mm incluse 28,75 RON
Contor BLAR-LM (INTERN) cu diametru nominal între 25-40 mm incluse 34,31 RON

Notă: în cazul în care beneficiarul solicită verificarea contorului în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
 
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

 

 

Tarife de închiriere
Tipul utilajului Tarif de închiriere (lei, fără TVA)
Lei / km Lei / oră utilizare
Autobasculantă 5,19 RON
Autobasculantă 20 tone 7,59 RON
Autocurățitor canal 7,37 RON 150,84 RON
Autocurățitor canal – IVECO 3,37 RON 84,76 RON
Autovidanjă 6,10 RON 129,82 RON
Autovidanjă 5 tone 3,79 RON 106,32 RON
Autoturism benzină 2,58 RON
Autoturism motorină 2,15 RON
Autoutilitare 2 tone 3,36 RON
Autoutilitare 3,5 tone 4,29 RON
Autoutilitare FORD noi 2,79 RON
Tractor U650 + remorcă 5,22 RON 38,10 RON
Tractor U445 + remorcă 4,85 RON 34,99 RON
Buldoexcavator 4 CX 103,73 RON
Miniexcavator JCB 66,76 RON
Compresor 90,75 RON

Notă: în cazul în care beneficiarul solicită efectuarea serviciilor în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
 
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

 

 

Tarife conexe și taxe agenți economici
Denumire servicii Tarif
(lei, fără TVA)
Acordul de evacuare ape uzate descărcate la canalizate 546,50 RON
Acordul de preluare ape uzate provenite din bazine vidanjabile 208,16 RON
Permisul de descărcare ape uzate vidanjate terți 110 RON / permis autovehicul

Notă: în cazul în care beneficiarul solicită documentele în regim de urgență se va percepe un tarif suplimentar de 30% aplicat la tarifele percepute.
 
Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.12.2020 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

 

 

Tarifele pentru analiza apei potabile
Nr. Crt. ÎNCERCAREA Tarif
1 * Determinare alcalinitate 28.03
2 Determinare aluminiu 53.77
3 Determinare amoniu 56.25
4 * Determinare azotați 47.03
5 Determinare azotiți 53.05
6 Determinare clor rezidual liber 41.34
7 * Determinare cloruri 37.43
8 * Determinare coliformi totali sau fecali (bacterii coliforme – metoda IDEXX) 70.97
9 Determinare conductivitate electrica 30.69
10 Determinare duritate 35.48
11 * Determinare fier 47.02
12 Determinare numar de colonii la 22°C 60.47
13 Determinare numar de colonii la 37°C 60.47
14 * Determinare oxigen dizolvat 27.31
15 Determinare pH 25.72
16 * Determinare streptococi fecali – metoda IDEXX 70.97
17 Determinare indicelui permanent 47.20
18 * Determinare sulfati 53.59
19 Determinare turbiditate 23.06
20 * Determinare calciu 35.83
21 * Determinare magneziu (daca nu se solicita si determinarea duritatii si calciului) 4.96
22 * Determinare magneziu (daca se solicita si determinarea duritatii si calciului) 4.96
23 * Determinare magneziu (daca nu se solicita si determinarea duritatii si calciului) 83.73
24 * Determinare TDS (daca nu se solicita si conductivitatea electrica) 27.50
25 * Determinare TDS (daca se solicita si conductivitatea electrica) 4.96
26 * Determinare salinitate (daca nu se solicita si conductivitatea electrica) 27.50
27 * Determinare salinitate (daca se solicita si conductivitatea electrica) 4.96
28 * Determinare culoare reala – metoda spectrofotometrica 28.39
29 * Determinare culoare aparenta 4.43
30 * Determinare gust 4.43
31 * Determinare miros 4.43
32 * Determinare carbon organic total (TOC) 46.67
33 Determinare bacterii coliferme 83.44
34 Determinare numar de E.coli 83.44
35 Determinare enterococi intestinali 62.59
36 Determinare clostridii 66.85
37 Prelevare probe in municipiul Bistrita 26.62 lei/proba
38 Prelevare probe in afara municipiului Bistrita (distanta dus-intors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare) 26.62 lei/proba + 1.70 lei/km
Tarifele pentru analiza apei uzate, apei epurate
Nr. Crt. ÎNCERCAREA Tarif
1 Determinare continut de amoniu 58.87
2 * Determinare continut de azot total – metoda fotocolorimetrica 37.17
3 * Determinare continut de azotați 61.71
4 * Determinare continut de azotiți 50.30
5 * Determinare continut de cadmiu – metoda AAS-GR 89.56
6 * Determinare continut de cadmiu – metoda AAS 87.43
7 Determinare consum biochimic de oxigen – CBO5 70.44
8 Determinare consum chimic de oxigen – CCOCr 94.94
9 * Determinare continut de cianuri – metoda fotocolorimetrica 37.17
10 * Determinare continut de cloruri 43.98
11 * Determinare continut de crom – metoda AAS-GR 89.03
12 * Determinare continut de crom – metoda AAS 86.90
13 * Determinare continut de cupru – metoda AAS 86.90
14 Determinare agenti de suprafata anionici – detergenți 66.43
15 Determinare continut de fenoli – metoda fotocolorimetrica 37.17
16 * Determinare continut de fier – metoda AAS-GR 89.03
17 * Determinare continut de fier – metoda AAS 86.90
18 Determinare continut de fosfor total 67.83
19 * Determinare continut de fosfati – metoda fotocolorimetrica 37.17
20 * Determinare continut de sulfuri – metoda fotocolorimetrica 37.17
21 * Determinare continut de mangan – metoda AAS-GR 89.56
22 * Determinare continut de mangan – metoda AAS 87.43
23 Determinare materii în suspensie 40.14
24 * Determinare continut de nichel – metoda AAS 86.90
25 Determinare pH 28.06
26 * Determinare continut de plumb – metoda AAS-GR 90.09
27 * Determinare continut de plumb – metoda AAS 87.96
28 * Determinare continut de reziduu filtrabil la 105°C 41.35
29 Determinare substanțe extractibile cu solventi organici 76.27
30 * Determinare continut de sulfați 47.18
31 * Determinare continut de zinc – metoda AAS-GR 89.03
32 * Determinare continut de zinc – metoda AAS 86.90
33 * Determinare continut de arsen – metoda AAS-GR 89.56
34 * Determinare continut de arsen – metoda AAS 87.43
35 * Determinare continut de mercur – metoda AAS-GR 89.56
36 * Determinare continut de mercur – metoda AAS 87.43
37 Prelevare probe in municipiul Bistrita 26.62 lei/proba
38 Prelevare probe in afara municipiului Bistrita (distanta dus-intors de la sediul CMAP la punctul de recoltare) 26.62 lei/proba + 1.7 lei/km

Încercările marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Tarifele nu conțin TVA.

Descarcă Hotărârea ADI nr. 4/27.03.2019 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

image_pdfimage_print

Dispecerat Non-Stop


0263/213.117; 0372.74.24.78
Ad
Ad
Ad
Ad

Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

Ad
Ad