Stabilirea prețurilor de furnizare a apei potabile

Preţurile pentru serviciile publice de alimentare cu apă se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale şi include cote pentru plata dobânzilor şi restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum şi o cotă de profit până la 10%. Cota de profit se aplică la costul total al activităţii desfăşurate pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă, exclusiv cota de dezvoltare.

AQUABIS S.A. ca şi operator al serviciilor de apă va practica prețurile aprobate potrivit normelor în vigoare.

Tarifele pentru serviciile suplimentare efectuate de către AQUABIS S.A. (închidere şi deschidere a furnizării apei, verificări metrologice a contorilor pasanţi, verificări şi reparaţii reţele interioare, etc.) se stabilesc de către AQUABIS S.A..

 

Stabilirea tarifelor pentru serviciile de canalizare

Tarifele pentru serviciile publice de canalizare se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale şi include cote pentru plata dobânzilor şi restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum şi o cotă de profit până la 10%. Cota de profit se aplică la costul total al activităţii desfăşurate pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă, exclusiv cota de dezvoltare.

Depăşirea indicatorilor de calitate se va calcula conform anexei 3 la contractul de furnizare.

Tariful nu poate fi contestat.

AQUABIS S.A. va încasa de la utilizatori şi contravaloarea următoarelor servicii care nu intră în tariful serviciului de canalizare:

  • repararea racordurilor sau canalelor uzate sau distruse prematur, ca urmare a deversării de apă necorespunzătoare;
  • curăţarea canalelor, în caz că se dovedeşte că au fost colmatate ca urmare a deversării necorespunzătoare;
  • evacuarea cu autospeciale a apelor uzate din subsolurile inundate, ca urmare a defecţiunilor din reţeaua interioară de canalizare.