AQUABIS S.A. aduce la cunoştinţa tuturor locuitorilor de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, care beneficiază de serviciile sale de alimentare cu apă şi canalizare, că, în conformitate cu prevederile legii, lunar va întreprinde acţiuni de sistare a furnizării apei reci pentru neplata în termen a debitelor. Termenul de plată scadent este de 15 zile de la data emiterii facturii, iar la 30 zile de la expirarea termenului de plată se poate proceda la suspendarea branşamentului de apă.

Reamintim că aceste termene sunt precizate atât în contract cât şi pe fiecare factură fiscală emisă.

Atenţionăm consumatorii care vor avea sistată furnizarea apei reci, că reluarea acesteia se va face după 5 (cinci) zile de la achitarea integrală a restanţelor, majorărilor de întârziere şi a taxei de închidere-deschidere.