Semnarea Contractului de lucrări CL6

Semnarea Contractului de lucrări CL6

Azi, 12.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări „CL 6 – Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tiha Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud” cu Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – AQUA SERV S.R.L..

Valoarea contractată este de 48.445.412,73 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 18 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

  • conductă nouă de aducțiune (1.959 m);
  • GA (Gospodărie de apă) va fi amplasată în localitatea Tiha Bârgăului pentru a asigura rezerva de apă necesară pentru localitățile Tiha Bârgăului, Tureac și Mureșenii Bârgăului; se vor construi 2 rezervoare noi, 1 stație de clorinare, 1 stație de pompare;
  • extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile (31.476 m) + branșamente (1.066 buc.) în loc. Tiha Bârgăului, loc. Mureșenii Bârgăului, loc. Tureac;
  • se vor realiza 9 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea debitului și presiunii la consumatorii deserviți de rețelele de distribuție noi (1 în loc. Tiha Bârgăului, 5 în loc. Tureac și 3 în loc. Mureșenii Bârgăului);
  • extinderea rețelei de canalizare pe 45 de străzi (19.562 m) + 699 buc. de racorduri în loc. Tiha Bârgăului, loc. Tureac, loc. Mureșenii Bârgăului;
  • se vor construi 11 stații de pompare a apelor uzate menajere noi (SPAU-uri): 2 în loc. Tiha Bârgăului, 2 în Tureac și 7 în loc. Mureșenii Bârgăului.

Serviciul relații publice și mass-media


Silviu Gorea

Website: