Semnarea Contractului de lucrări CL3 Lot2

Semnarea Contractului de lucrări CL3 Lot2

Azi, 07.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 3 – Reabilitare conductă de aducțiune Bistrița Lechința și extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești – Lot 2: Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești cu Asocierea Frasinul S.R.L. (lider), Ambient Construct Solutions S.R.L., Energomontaj S.A. și terț susținător, Construcții Erbașu S.A..

Valoarea contractată este de 83.849.662,24 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • Conductă nouă de aducțiune Lechința-Miceștii de Câmpie (21.758m) + 1 stație de pompare nouă, pentru a asigura alimentarea cu apă a 13 localități din 4 UAT-uri (comunele Lechința, Sânmihaiu de Câmpie, Miceștii de Câmpie și Budești)

UAT SÂNMIHAIU DE CÂMPIE:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sânmihaiu de Câmpie cu o lungime de 1.034m + 2 rezervoare + 1 stație de clorinare nouă
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Sânmihaiu de Câmpie (1.034m)
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (37.033m):
  • în localitatea Stupini: 3.852 m
  • în localitatea Sânmihaiu de Câmpie: 12.715 m
  • în localitatea La Curte: 4.778 m
  • în localitatea Brăteni: 5.855 m
  • în localitatea Zoreni: 9.833 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 660 gospodării:
  • în localitatea Stupini: 58
  • în localitatea Sânmihaiu de Câmpie: 282
  • în localitatea La Curte: 74
  • în localitatea Brăteni: 78
  • în localitatea Zoreni: 168
 • se va construi 1 stație de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile La Curte, Brăteni și Stupini

UAT BUDEȘTI:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Budești cu o lungime de 9.100 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de pompare apă potabilă nouă;
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Budești (9.100 m) + 1 stație de pompare nouă + 1 stație de clorinare
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (45.475 m):
  • în localitatea Țagu: 12.475 m
  • în localitatea Țăgșoru: 9.134 m
  • în localitatea Fânațe: 10.346 m
  • în localitatea Budești: 13.520 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 766 gospodării:
  • în localitatea Țagu: 235
  • în localitatea Țăgșoru: 134
  • în localitatea Fânațe: 155
  • în localitatea Budești: 242
 • se vor construi 2 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Țagu și Țăgșoru

UAT MICEȘTII DE CÂMPIE:

 • gospodărie de apă Miceștii de Câmpie cu 2 rezervoare de înmagazinarea apei, 1 stație de clorinare nouă, 1 stație de pompare apă potabilă nouă
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (23.742 m):
  • în localitatea Visuia: 12.660 m
  • în localitatea Miceștii de Câmpie: 6.424 m
  • în localitatea Fântânița: 4.658 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 414 gospodării:
  • în localitatea Visuia: 143 m
  • în localitatea Miceștii de Câmpie: 148 m
  • în localitatea Fântânița: 123 m
 • se vor construi 3 stații de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Miceștii de Câmpie și Visuia

UAT LECHINȚA:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sângeorzu Nou cu o lungime de 1.308 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de clorinare nouă;
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă în loc. Sângeorzu Nou (10.664 m);
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 321 gospodării;
 • extindere rețea de canalizare (7.198 m):
  • în localitatea Vermeș: 6.423 m
  • în localitatea Lechința: 775 m
 • vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 276 gospodării:
  • în localitatea Vermeș: 255
  • în localitatea Lechința: 21
 • se vor construi 5 stații de pompare apă uzată noi + 4 vor fi reabilitate

Serviciul relații publice și mass-media


Silviu Gorea

Website: