După generalizarea contorizării la nivel de apartament, ocazional se ivesc diferenţe între suma contoarelor individuale şi înregistrările contorului de branşament. Diferenţa de consum dintre cantităţile înregistrate pe contorul general şi suma cantităţilor indicate de contoarele individuale se datorează, de cele mai multe ori, unor pierderi de apă pe reţeaua interioară (conducte, armături, robinete, vase WC). Situaţia se constată şi în cazul blocurilor doar parţial contorizate la nivel de apartament. Pentru a informa Asociaţiile de proprietarii (AP) cu privire la cuantumul acestor pierderi care pot avea loc pe reţelele interioare, în vederea remedierii lor, vom da în continuare câteva date despre consumul de apă şi despre cauzele care, de regulă, generează pierderi de apă.

Trebuie să reamintim că AQUABIS S.A. furnizează aceste informaţii doar pentru a veni în sprijinul AP. De vreme ce, legal, abonatul AQUABIS S.A. este în continuare AP, facturarea consumului asociaţiei se face pe baza înregistrării contorului de branşament şi nu prin însumarea contoarelor de apartament.

Dacă, din diverse cauze care nu ţin de contorul de branşament, rezultă o diferenţă între acesta şi consumul AP, diferenţa respectivă este pierdere interioară şi se repartizează de către administraţia blocului conform actelor normative în vigoare şi hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei.
Dacă apa nu este risipită şi toate instalaţiile sunt etanşe, consumul mediu, teoretic, al unei persoane este de 6,3 mc/lună. După generalizarea contorizării la nivel de apartament această valoare poate fi mai mică.

Scăpări / Pierdere 1 / oră mc / lună
7 picături / 10 s 0,5 0,36
1 picătură / 1 s 0,7 0,50
2 picături / 1 s 1,8 1,31
3 picături / 1 s 3 2,23
4 picături / 1 s 4 2,91
1 mm fir de apă 9 6,57
1,5 mm 19 13,14
2 mm 25 18,25
3 mm 36 26,28