Modificarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare

Modificarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare

Stimați clienți,

Începând cu data de 01 ianuarie 2023, se va modifica prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare.

Tarifele au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/17.09.2008, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente și ale Contractului de finanțare nr. 314/24.03.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și AQUABIS S.A. pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza Deciziei nr. 219/05.12.2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Pentru anul 2023, strategia tarifară prevede ajustarea prețurilor și tarifelor atât în termeni reali (3% apă, respectiv 5% canalizare), cât și cu inflația.

Prin urmare, noile prețuri și tarife practicate de AQUABIS S.A. începând cu data de 01 ianuarie 2023, la nivelul întregii zone de operare, sunt următoarele:

  • pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, prețul este de 7,33 lei/mc (exclusiv TVA); 7,99 lei/mc (cu TVA 9%);
  • pentru canalizare – epurare, tariful este de 6,16 lei/mc (exclusiv TVA); 6,71 lei/mc (cu TVA 9%).
 
CONDUCEREA AQUABIS S.A.


Silviu Gorea

Website: