Modificare prețuri și tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare

Modificare prețuri și tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare

Stimați clienți,

În conformitate cu Decizia nr.86/17.06.2020 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice, începând cu data de 01.07.2020 prețul pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a „AQUABIS” S.A. se modifică astfel:

  • Apă potabilă produsă, transportată și distribuită – 4,20 lei/mc. exclusiv TVA
  • Canalizare-epurare – 3,16 lei/mc. exclusiv TVA
 
Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare s-a ajustat cu creșterile aferente anului 2020 cât și cu indicele prelurilor de consum până la nivelul lunii iunie 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare modificat și completat prin Actul Adițional nr. 39 / 05.02.2020 și ale Contractului de finanțare nr.314/24.03.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și „AQUABIS” S.A..

Conducerea „AQUABIS” S.A.


Silviu Gorea

Website: