Modificare prețuri și tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare

Modificare prețuri și tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare

Stimați clienți,

Începând cu data de 1 iulie 2021, se va modifica prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare.

Tarifele au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare modificat și completat prin Actul Adițional nr. 39/05.02.2020 și ale Contractului de finanțare nr. 314/24.03.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și AQUABIS S.A. pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza deciziei nr. 75/27.05.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Prin urmare, noile prețuri și tarife practicate de AQUABIS S.A. începând cu data de 1 iulie 2021, la nivelul întregii zone de operare, sunt următoarele:

  • pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită, prețul este de 4,48 lei/mc (exclusiv TVA),
  • pentru canalizare – epurare, prețul este de 3,43 lei/mc (exclusiv TVA).
 
Prețul cu TVA (9%) este 4,88 lei/mc pentru apă şi 3,74 lei/mc pentru canalizare.

Conducerea „AQUABIS” S.A.


Silviu Gorea

Website: