>> Descărcați Master Planul programului de investiții <<

Acest Master Plan reprezintă strategia de dezvoltare pentru județul Bistrița-Năsăud în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și acoperă un orizont de timp de treizeci (30) de ani, începand din 2021 până în 2050. Prezentul document reprezintă actualizarea Master Planului și Planului de Investiții Prioritare pentru Faza a II-a de Investiții – vers. februarie 2015.

Strategia de dezvoltare pornește în mod necesar de la situația existentă la momentul realizării Master Plan-ului. Aceasta se referă atât la realitățile tehnice și de mediu evaluate pe parcursul întocmirii documentației, cât și la stadiul planurilor și proiectelor existente la nivel local. Obiectivul acestui Master Plan este de a realiza pe cât este posibil o „punte” de legătură între situația existentă și situația necesară în conformitate cu Tratatul de Aderare al României.

Obiectivul specific acestui Master Plan este de a se asigura că localitățile din județul Bistrița-Năsăud îndeplinesc conditionalitățile de conformare asumate de România prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană ce au luat naștere prin:

 • Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman,
și
 • Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban.
 

Partea I a Master Plan-ului include următoarele capitole:

 1. Rezumat
 2. Introducere (prezentare, cadrul proiectului, ținte și obiective generale)
 3. Analiza situației existente (caracteristici naturale, evaluări socio-economice și instituționale, resurse de apă, consumul curent de apă, poluarea surselor de apă, facilități existente și performanțe actuale)
 4. Prognoze (metodologii și ipoteze, prognoze socio-economice, prognoze privind cererea de apă, debite de apă uzată și încărcări specifice)
 5. Obiectivele naționale și județene (obiectivele naționale și județene rezultate din documentele de poziție)
 6. Analiza opțiunilor (identificarea, evaluarea și selectarea opțiunilor)
 7. Strategia județului în domeniul serviciilor de apă și apă uzată
 8. Plan de investiții pe termen lung (măsuri de investiție pe termen lung, programul de implementare)
 9. Analiza economică și financiară
 10. Suportabilitate (Analiza de suportabilitate și analiza de senzitivitate)
 11. Programul prioritar de investiții pentru infrastructură (prioritizarea măsurilor proiectului și lista măsurilor de investiții prioritare)

Partea a II-a a Master Plan-ului include următoarele capitole:

 1. Hărți și anexe specifice capitolelor