Legile şi Hotărârile de Guvern, Ordine şi Ordonanțe de Urgenţă care reglementează cadrul legal de funcţionare a Societății AQUABIS S.A. precum şi a clienţilor acesteia cum ar fi asociaţiile de proprietari.

 • Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
 • Legea nr. 107/1996 – legea apelor
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • H.G. nr. 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate
 • H.G. nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă
 • Legea nr. 114/1996 privind locuinţele
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia
 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile
 • Ordonanța de urgență nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/2016
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea petițiilor
 • H.G. nr. 348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
 • Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice
 • Ordin A.N.R.S.C. nr. 88/2007 referitor la aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
 • Ordin A.N.R.S.C. nr. 90/2007 referitor la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare din Județul Bistrița-Năsăud