Laboratorul de determinări fizico-chimice şi biologice a Staţiei de Tratare a apei Bistriţa a luat fiinţă în anul 1972, odată cu punerea în funcţiune a liniei de 300 l/s pentru alimentarea cu apă potabilă, fiind dotat cu un fotocolorimetru Dr. Lange, balanţă tehnică, balanţă analitică, aparat de distilat, PH-metru universal, etuvă termoreglabilă, microscop binocular, autoclav farmaceutic.

În anul 1982 s-a înfiinţat laboratorul tehnologic.

Din anul 1984 laboratorul de biologie-bacteriologie s-a separat de laboratorul de chimie. La această dată laboratorul este structurat astfel:

  • Laboratorul tehnologic de analize fizico-chimice apă brută şi apă decantată, unde se determină indicatorii de calitate ai apei brute pentru stabilirea dozelor de reactivi, precum şi indicatorii de calitate pe trepte tehnologice în vederea optimizarii fluxului tehnologic. Acest laborator este dotat cu: turbidimetru, PH-metru, aparat pentru efectuarea jarr testului, zeta-metru.
  • Laboratorul de analize fizico-chimice apă filtrată apă potabilă şi apă potabilă din reţeaua de distribuţie. Rezultatele analizelor din acest laborator stau la baza deciziilor privind funcţionarea filtrelor, a reglării dozelor de clor, precum şi a monitorizării apei în reţeaua de distribuţie. Laboratorul este dotat cu: turbidimetru, PH-metru, oxigenometru, spectrometru UV-VIS, etuva, aparat de distilat-bidistilat, balanţa analitică, balanţa tehnică, conductometru, baie de apă.
  • Laboratorul de bacteriologie care execută analize bacteriologice ale apei brute, apei decantate, apei filtrate, apei potabile şi apei din reţeaua de distribuţie. Rezultatele acestor analize stau la baza deciziilor de spălare-dezinfecţie a instalaţiilor precum şi la modificarea nivelului de clor rezidual pentru asigurarea condiţiilor de calitate prevăzute de normele legale în vigoare. Laboratorul are în dotare: autoclav, două termostate, două etuve, microscop, centrifugă, baie de apă, instalaţie de filtrare Millipore, hotă microbiologică, numărător de colonii.
 
În laboratoarele de determinări fizico-chimice activitatea se desfăşoară continuu, 10 laborante lucrând pe schimburi 12 cu 24 ore, şeful de laborator şi un chimist 8 ore zilnic. În laboratorul de biologie-bacteriologie lucrează două laborante şi un biolog 8 ore zilnic şi câte 4 ore sâmbătă şi duminică (prin rotaţie cele două laborante). Personalul existent cât şi pregătirea acestuia acoperă toată gama de încercări care se efectuează în aceste laboratoare.

Cerinţele privind calitatea apei de râu pentru potabilizare sunt stabilite prin HG nr.100/2002 (NTPA 013) categoria A2, iar privind calitatea apei potabile în Legea nr.458 / 2002 modificată şi completată cu Legea nr.311/2004.

Recoltarea probelor şi efectuarea analizelor se face în mai multe secţiuni. Secţiunile din care se recoltează şi analizele efectuate sunt:

  • La intrare în staţie se recoltează apa brută din priza de apă. Din oră în oră se efectuează turbiditatea. Analizele care se efectuează din trei în trei ore sunt: temperatură, miros, culoare, PH, substanţă organică. De două ori pe zi se efectuează alcalinitatea, duritatea totală, duritatea temporară, duritatea permanentă, amoniu, azotiţi precum şi analizele bacteriologice: număr de germeni, coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali. O dată pe zi se efectuează conductivitatea şi oxigenul dizolvat.
  • La deversoarele decantoarelor se fac următoarele analize din trei în trei ore: turbiditate, PH, substanţă organică iar săptâmanal număr de germeni, coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali. Se prelevează din trei în trei ore apă filtrată de la două filtre şi se efectuează: PH, turbiditate, substanţă organică. Odată pe săptămână se fac analizele bacteriologic: număr de germeni, coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali.
  • La ieşirea din staţie se prelevează apă potabilă din cele două rezervoare. Analizele se efectueaza astfel: din trei în trei ore temperatură, miros, gust, culoare, turbiditate, PH, substanţă organică, clor rezidual; de două ori pe zi alcalinitatea, duritatea totală, duritatea temporară, duritatea permanentă, amoniu şi azotiţi; odată pe zi aluminiu, oxigen dizolvat, conductivitate; de două ori pe zi număr de germeni, bacterii coliforme, e.coli, streptococi fecali.
 
Din reţeaua de distribuţie se recoltează zilnic minimum 10 probe la care se determină: miros, gust, culoare, PH, turbiditate, substanţă organică, clor rezidual iar la patru dintre acestea număr de germeni, bacterii coliforme, e.coli, streptococi fecali, amoniu şi azotiţi. De asemenea se analizează cu o frecvenţă stabilită: izvoarele de la Cuşma, reţea Cuşma, reţea Lechinţa, reţea Teaca, reţea Dumitra, reţea Nepos-Feldru, Staţia de tratare Anieş, reţea Rodna, Staţia de tratare Bistriţa-Bârgăului, reţea Bârgău, reţea Colibiţa, rezervoarele de compensare Bistriţa.

Rezultatele analizelor fizico-chimice şi bacteriologice efectuate stau la baza calculelor de eficienţă a procesului tehnologic pe trepte de tratare precum şi a monitorizării calităţii apei în reţeaua de distribuţie.
Frecvenţa analizelor este mărită ori de câte ori este nevoie, atât în ceea ce priveşte numărul analizelor cât şi a locurilor de recoltare din fluxul tehnologic şi reţeaua de distribuţie.

Este implementat un sistem de management al calităţii în laborator, conform ISO 17025, laboratorul fiind acreditat de către RENAR pentru analizele specifice.

Orice lucrare efectuată de dumneavoastră pe reţelele interioare (montare de contoare de apartament, microcentrale etc.) care are loc cu oprirea apei, va fi urmată inerent de apariţia, pentru un timp, a unei ape care poate fi tulbure sau colorată.

În toate cazurile în care dumneavoastră veţi face sesizări privind calitatea apei, vom interveni prompt pentru a preleva şi analiza probe de apă.

Laboratorul de analiză apă potabilă din cadrul Staţiei de tratare a apei Bistriţa a obţinut certificat de înregistrare conform Ordinului 764/2005 fiind inclus pe Lista Laboratoarelor cărora Ministerul Sănătăţii le recunosc competenţa de a efectua analize fizico-chimice şi bacteriologice a apei potabile.