Laboratorul de încercări fizico-chimice şi biologice a Staţiei de Epurare a fost înfinţat în anul 1974 odată cu punerea în funcţiune a primei linii de epurare, linia de 110 l/s. A fost dotat cu etuvă, cuptor de calcinare, polarograf, spectrofotometru, balanţă tehnică, balanţă analitică. Având în vedere dezvoltarea ulterioară prin construirea a încă două linii de epurare mecano-biologică de 250 l/s în anul 1984 şi de 500 l/s dată în folosinţă în august 2001, laboratorul a fost dotat cu aparatură nouă: spectrofotometru, oxigenometru, PH-metru, incubator pentru determinarea CBO5, cuptor de calcinare, etuva, centrifugă, echipament pentru determinarea CCOCr, termobalanţă, baie de apă, distilator, bidistilator. Personalul existent cât şi pregătirea acestuia, şase laborante un chimist şi un şef de laborator, acoperă toată gama de încercări care se efectuează în cadrul laboratorului. Activitatea se desfă şoară continuu pe flux, laborantele lucrând pe schimburi 12 cu 24 ore, şeful de laborator şi chimistul 8 ore zilnic.

Încercările fizico-chimice din cadrul laboratorului se desfăşoară pentru analizarea indicatorilor de calitate pe fluxul tehnologic de epurare a apei, pentru monitorizarea agenţilor economici potenţial poluatori care deversează în reţeaua de canalizare cât şi pentru terţi. Cerinţele privind calitatea apei epurate sunt stabilite prin HG nr.188/2002 (NTPA 001) modificată şi completată cu HG nr.352/2005. Recoltarea probelor şi efectuarea analizelor se face în mai multe secţiuni din fluxul tehnologic pentru a obţine informaţiile necesare conducerii procesului de epurare în condiţii optime şi reintroducerea în emisar a unei ape epurate care să corespundă cerinţelor legale în vigoare.

Analizele care se efectuează pe linia mecano-biologică sunt: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, CBO5, oxigen dizolvat, amoniu, azotiţi, azotaţi, fosfor total, fier, zinc, crom, plumb, nichel, cianuri, detegenţi, cloruri, substanţe extractibile, reziduu filtrat, fenoli, sulfaţi.

Secţiunile din care se recoltează şi analizele efectuate sunt:

 • la intrare în staţie se prelevează apa uzată care soseşte pe canalul colector din oraş.
  Analizele care se efectuează din trei în trei ore sunt : temperatura, PH, materii în suspensie şi oxigenul dizolvat.
 • la ieşirea din decantoarele primare se preleveaza apa epurată mecanic.
  Analizele care se efectuează din trei în trei ore sunt: PH, materiile în suspensie şi oxigenul dizolvat.
 • la ieşirea din bazinele de aerare se prelevează apa epurată biologic.
  Analizele care se efectuează din trei în trei ore sunt: sedimentul şi oxigenul dizolvat.
 • la ieşirea din staţie se recoltează apa epurată care se evacueză în râul Bistriţa.
  Analizele care se efectuează din trei în trei ore sunt: temperatură, PH, materiile în suspensie şi oxigenul dizolvat.
 
Pe lângă aceste analize, zilnic se mai fac următoarele: CCO-Cr, CBO5, amoniu, azotiţii, azotaţii, fosfor total, cloruri, fier la apa uzată şi cea epurată.
Săptămânal, în paralel cu Apele Române, se efectuează toate analizele enumerate mai sus la apa prelevată de la intrare şi iesire din staţie.

Analizele care se efectuează pe linia namolului sunt:

 • indicele Molhman și vârsta nămolului activ – zilnic.
 • raportul mineral/volatil la nămol brut, activ şi fermentat – lunar.
 • umiditatea nămolului brut, îngroşat, fermentat şi deshidratat – zilnic.
 • temperatură, PH, acizi volatili şi alcalinitate la namolul fermentat – zilnic.
 
Frecvenţa analizelor este marită ori de câte ori este nevoie, atât în ceea ce priveşte timpul, numărul analizelor cât şi locurile de recoltare din fluxul tehnologic. Deasemenea se monitorizează calitatea apelor uzate evacuate de către societăţi în reţeaua de canalizare. Pentru aceasta, lunar se prelevează probe de apă uzată de la agenţii economici potenţial poluatori, din care se efectuează analize în funcţie de domeniul de activitate al acestora, pentru a urmări dacă parametrii apei uzate deversate în reţeaua de canalizare se încadrează în limitele stabilite în HG nr.188/2002 (NTPA 002) modificat şi completat cu HG nr.352/2005.

Laboratorul efectuează analize de apă uzată şi pentru terţi pe bază de comandă.

În laboratoarele Staţiilor de tratare şi epurare a apei Bistriţa a fost implementat un Sistem de Management al Calităţii în laborator conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, laboratoarele fiind acreditate de către RENAR.