Furnizare, plăți

Facturarea serviciilor se face lunar în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor legale, pe bază de contract.

Utilizatorul are obligaţia de a achita valoarea facturii. În caz de neplată în termen de 30 zile de la data scadenţei facturii se aplică penalități de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare de 0,02% pe zi începând cu prima zi după data scadenţei. După 30 de zile de la expirarea termenului de plată se suspendă branşamentul de apă. Repunerea în funcţiune a branşamentului se face după plata facturilor şi a tuturor lucrărilor, inclusiv cele pentru suspendarea branşamentului. Contestarea valorii facturii se poate face în scris în maximul 5 zile de la primirea acesteia. Urmare a contestaţiei depuse, se va face cercetare şi orice diferenţă constatată în dauna utilizatorului se va rambursa sau se va regla la factura următoare.

Tarifele pentru serviciile suplimentare efectuate de „AQUABIS” S.A. (reparaţii reţele interioare, decolmatări, etc.) precum şi pentru depăşirea indicatorilor de calitate se stabilesc de către „AQUABIS” S.A. şi vor fi achitate de Utilizator pe baza facturilor emise.

Dispecerat Non-Stop


0263/213.117; 0372742478
Plată online fără autentificare în cont

Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

februarie 2023
LMaMiJVSD
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
« ian.   mart. »