1. Formular solicitare incercări – Laborator Stație de epurare
 2. Formular solicitare analiză probă apă – Laborator Stație de tratare
 3. Cerere acord ape uzate evacuate la canalizare
 4. Cerere emitere acord de preluare ape uzate si intocmire contract
 5. Cerere vidanjare desfundat canal
 6. Formular tip reclamație administrativă 1
 7. Formular tip reclamație administrativă 2
 8. Formular tip sesizări și reclamații
 9. Formular de audiență
 10. Formular tip cerere informații de interes public
 11. Formular pentru modificări date (adresa de corespondență, telefon, număr de persoane, e-mail etc.)
 12. Formular estimare cantitate de apă în vederea facturării – Consumul „estimat” de client se facturează în lunile în care nu sunt programate volumele la citire sau nu se pot citi datorită lipsei accesului sau altor cauze cum ar fi contor aburit, murdar, cămin de vizitare inundat, apă murdară, etc. Rugăm cetățenii să permită accesul cititorilor la căminele de vizitare și să păstreze o stare corespunzătoare a acestora pentru a putea fi citite contoarele de apă.

Formularele se pot depune la registratura societății din Bistrița, str. Parcului, nr.1, sau pot fi transmise prin email la adresa office@aquabis.ro.