Descrierea Generală a Proiectului

Denumire: „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”

Axa prioritară: 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată”

Decizia de aprobare a Comisiei Europene: nr. C(2010) 1068 / 24.02.2010

COD CCI: 2009RO161PR004

Cod SMIS-CSNR: 15329

Contract de Finanţare: nr. 101381 / 22.03.2010

Valoare la finalizărea proiectului (lei fără TVA): 200.951.886 lei

Perioada Contractului de finanţare (dată semnare/dată finalizare): 22.03.2010 – 30.06.2016

Structura de Finanţare:

 • 150.284.943 lei ( 74,79% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   22.984.756 lei ( 11,44% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •     3.536.116 lei (  1,76% ) asigurate de la Bugetul Local;
 •   24.146.071 lei ( 12,02% ) asigurate printr-un împrumut Operator.
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările Bistriţa, Năsăud, Telciu, Sângeorz Băi, Maieru, Beclean şi Feldru , in scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a conductelor de aducţiune, extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, staţii de pompare noi şi reabilitate, extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare şi construirea a patru staţii de epurare pentru o populaţie echivalentă de 20.000 pe, 20.000 pe, 12.000 pe, 7.000 pe şi reabilitarea unei staţii de epurare cu 131.000 pe.

Componentele proiectului:

 • Extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile, incluzând rezervoare pentru localităţile Sărăţel, Şieu Odorhei, Şintereag şi Nimigea, reabilitarea sistemului de canalizare şi reabilitarea staţiei de epurare Bistriţa din clusterul Bistriţa;
 • Reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea colectoarelor de apă uzată, reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare, incluzând staţii de pompare şi construirea noii staţii de epurare din Salva pentru a deservi clusterul Năsăud, privind localităţile Năsăud şi Salva;
 • Extinderea sistemului de apă şi de canalizare şi o noua staţie de epurare pentru aglomerarea Feldru;
 • Extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei in localitatea Telciu;
 • Extinderea conductelor de aducţiune apă şi construirea unui rezervor, extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei, extinderea staţiei de epurare în clusterul Sângeorz Băi, pentru localităţile Sângeorz Băi, Anieş, Maieru, Cormaia şi Rodna;
 • Staţie nouă de tratare a apei, reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, inclusiv rezervor şi staţie de pompare, extinderea sistemului de canalizare, colectoare ape uzate, inclusiv staţii de pompare şi reconstruirea unei noi staţii de epurare în Beclean, pentru localităţile Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu şi Căianu Mic;
 • Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor;
 • Asistență pentru managementul proiectului;
 • Auditul proiectului.
 
Descarcă lista principalelor obiective de investiţii aprobate în cadrul proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”
 

Indicatorii fizici ai proiectului

Tratare și furnizare apă potabilă:
 1. Statie de tratare a apei potabile: 1 buc.
 2. Extindere conducte de aducțiune: 48,490 km
 3. Reabilitare conducte de aducțiune: 22,111 km
 4. Extindere rețele de distribuție a apei: 60,216 km
 5. Reabilitare rețele de distribuție a apei: 17,665 km
 6. Rezervoare apă potabilă noi: 8 buc.
 7. Stații de pompare apă potabilă noi: 3 buc.
 8. Colectare și epurare apă uzată:
 9. Colectoare noi apă uzată: 26,957 km
 10. Extindere rețele de canalizare: 34,090 km
 11. Reabilitare rețele de canalizare: 8,078 km
 12. Stații de pompare noi și reabilitate: 16 buc.
 13. Colectoare noi apă uzată: 26,957 km
 14. Stații de epurare noi și reabilitate ( 131.000, 21.000, 20.000, 12.000 și 7.000 pe): 5 buc.

 

Contractele Proiectului

CS1: Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Bistriţa-Năsăud”

 • Antreprenor: Aecom Ingenieria SRL
 • Valoare fără TVA: 8.811.637,70 lei

CS2: Asistență tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”

 • Antreprenor: Asocierea Eptisa Romania SRL (lider) și Eptisa Servicios de Ingenieria SL
 • Valoare fără TVA: 10.245.690,00 lei

CS3: Auditul Proiectului finantat prin POS MEDIU „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”

 • Antreprenor: SC BDO AUDIT SRL
 • Valoare fără TVA: 175.002,00 lei

CL1: „Reabilitare rețele de distribuție apă și canalizare în Municipiul Bistrița, rețele de distribuție apă și aducțiuni în localitățile din SZAA Bistrița”

 • Antreprenor: SC SERBIS SRL
 • Valoare fără TVA: 24.063.629,28 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Extindere conducte de aducțiune: 5,889 km
  • Extindere rețele de distribuție a apei: 43,190 km
  • Reabilitare rețele de distribuție a apei: 12,779 km
  • Rezervoare apă potabilă noi: 2 buc.
  • Stații de pompare apă potabilă noi: 1 buc.
  • Reabilitare rețele de canalizare: 8,078 km

CL2: „Stație de epurare apă uzată și colectoare de transfer pentru clusterele Bistrița, Beclean, Salva, Sângeorz-Băi”

 • Antreprenor: Asocierea HIDROCANAL SRL (lider) şi VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH (asociat)
 • Valoare fără TVA: 70.555.693,77 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Colectoare apă uzată: 26,957 km
  • Stații de pompare apă uzată: 9 buc.
  • Stații de epurare: 4 buc.

CL3: „Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița”

 • Antreprenor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
 • Valoare fără TVA: 27.176.322,99 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Extindere conducte de aducțiune: 31,356 km
  • Reabilitare conducte de aducțiune: 10,626 km
  • Rezervoare apă potabilă noi: 4 buc.
  • Stații de pompare apă potabilă: 1 buc.

CL3/1: „Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița – Obiect 4 Reabilitare aducțiune apă potabilă Bistrița-Crainimăt”

 • Antreprenor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
 • Valoare fără TVA: 6.398.295,12 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Reabilitare conducte de aducțiune: 10,287 km

CL 3/2: Proiectare şi execuţie lucrări de racordare la reţeaua electrică a obiectivului „Reabilitare şi extindere conducte de transport şi aducţiuni apă potabilă sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa”

 • Antreprenor: SC Electro-Ursa Servcom SRL
 • Valoare fără TVA: 399.849,77 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Alimentare cu energie electrică la rezervoare: 3 buc.

CL4: „Extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în aria de deservire Beclean”

 • Antreprenor: SC SERBIS SRL
 • Valoare fără TVA: 14.886.383,90 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Extindere conducte de aducțiune: 11,245 km
  • Extindere rețele de distribuție a apei: 11,218 km
  • Reabilitare rețele de distribuție a apei: km
  • Rezervoare apă potabilă noi: 2 buc.
  • Stații de pompare apă potabilă noi: 1 buc.
  • Extindere rețele de canalizare: 18,265 km
  • Stații de pompare apă uzată: 5 buc.

CL5: „Stație de tratare nouă pentru localitatea Beclean”

 • Antreprenor: Asocierea SC CML.RO (lider) și AGUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA
 • Valoare fără TVA: 21.512.293,38 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Statie de tratare a apei potabile: 1 buc.

CL6: „Reabilitare și extindere rețele de distribuție a apei și canalizare iîn localitățile Năsăud, Salva, Sângeorz-Băi și Maieru; Aducțiuni apă potabilă pentru localitățile Rebra-Năsăud și Maieru”

 • Antreprenor: Asocierea SC CARTEL BAU SA ( lider) si SC GENERAL CONSTRUCT SA
 • Valoare fără TVA: REZILIAT
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Reabilitare conducte de aducțiune: 1,198 km
  • Extindere rețele de distribuție a apei: 3,952 km
  • Reabilitare rețele de distribuție a apei: 4,886 km
  • Extindere rețele de canalizare: 8,734 km

CL7: „Extindere rețele de distribuție a apei, canalizare și stație de epurare în Feldru”

 • Antreprenor: Asocierea SC MIS GRUP SRL (lider), AGUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA, SC ALLPLAN PROIECT SRL
 • Valoare fără TVA: 11.639.932,54 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Extindere rețele de distribuție a apei: 2 km
  • Extindere rețele de canalizare: 7,091 km
  • Reabilitare rețele de canalizare: km
  • Stații de pompare apă uzată: 1 buc.
  • Stații de epurare: 1 buc.

 

Materiale de promovare

 

Spoturi video

 

 

Camera de presă

 1. Comunicat de Presă – 03.03.2010
 2. Comunicat de Presă – 16.11.2010
 3. Comunicat de Presă – 07.12.2010
 4. Comunicat de Presă – 24.03.2011
 5. Comunicat de Presă – 14.06.2011
 6. Comunicat de Presă – 11.07.2011
 7. Comunicat de Presă – 02.11.2011
 8. Comunicat de Presă – 22.03.2012
 9. Comunicat de Presă – 24.04.2012
 10. Comunicat de Presă – 22.05.2012
 11. Comunicat de Presă – 07.09.2012
 12. Comunicat de Presă – 16.10.2012
 13. Comunicat de Presă – 07.01.2013
 14. Comunicat de Presă – 20.03.2013
 15. Comunicat de Presă – 21.03.2014
 16. Comunicat de Presă – 15.05.2014
 17. Comunicat de Presă – 15.07.2014
 18. Comunicat de Presă – 30.07.2014
 19. Comunicat de Presă – 17.03.2015
 20. Comunicat de Presă – 28.09.2015
 21. Comunicat de Presă – 23.11.2015
 22. Comunicat de Presă – 03.12.2015
 23. Comunicat de Presă – 16.02.2016

 

Galerie Foto