Descrierea Generală a Proiectului

Denumire: „Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”

Axa prioritară: 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată”

Decizia de aprobare a Comisiei Europene: nr. C(2010) 1068 / 24.02.2010

COD CCI: 2009RO161PR004

Cod SMIS-CSNR: 56730

Contract de Finanţare: nr. 6985 / 06.05.2015

Valoare la finalizărea proiectului (lei fără TVA): 64.234.279 lei

Perioada Contractului de finanţare (dată semnare/dată finalizare): 06.05.2015 – 31.01.2018

Structura de Finanţare:

 • 32.861.078 lei ( 51,13% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   4.028.188 lei ( 6,27% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •     372.619 lei ( 0,58% ) asigurate de la Bugetul Local;
 • 26.972.394 lei ( 42,02% ) asigurate de Operator.
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul proiectului constă în investiții de captare, aducțiune, distribuție, extindere/reabilitare rețele, branșamente de apă potabilă și crearea sistemelor de colectare/canalizare, stații de epurare, extinderea rețelelor de canalizare (acolo unde există) pentru apă uzată în județul Bistrița-Năsăud. Proiectul deservește 39 localități (Municipiul Bistrița și 38 localități rurale) și un număr de 26.062 persoane.
Investițiile au fost selectate în vederea conformării totale cu cerințele Directivei 98/83/EEC în ceea ce privește apa potabilă și cu Directiva 91/271/EEC în privința colectării și epurării apei uzate, pentru localitățile respectiv aglomerările incluse în faza 1 de investiții, propuse pentru finanțare din POS Mediu (2007 – 2013).
Aria de proiect cuprinde 11 unități administrativ-teritoriale: Municipiul Bistrița, Comuna Nimigea, Comuna Șieu Odorhei, Comuna Șintereag, Comuna Uriu, Comuna Chiuza, Comuna Cetate, Comuna Budacu de Jos, Comuna Șieu-Măgheruș, Comuna Feldru, Comuna Șanț.
Populația deservită de proiect reprezintă 13% din numărul total de persoane al județului Bistrița-Năsăud.

Investițiile ce fac obiectul proiectului sunt:

 • Obiect 1. Extindere rețea și branșament apă, în Comuna Nimigea, localităţile Nimigea de Sus, Mocod, Nimigea de Jos și Florești
 • Obiect 2. Extindere rețea și branșament apă, în Comuna Nimigea, localităţile Mogoseni, Tăure, Mintiu
 • Obiect 3. Aducțiune și distribuție apă potabilă în localitățile Agrișu de Sus și Agrisu de Jos, Comuna Șieu Odorhei
 • Obiect 4. Aducțiune și distribuție apă potabilă în localitatea Bretea, comuna Șieu-Odorhei
 • Obiect 5. Rețea de distribuție apă în comuna Șieu Odorhei (Șieu-Cristur și Șirioara, suplimentare branșamente în Coasta și Șieu-Odorhei)
 • Obiect 6. Extindere rețele apă în intravilan localitățile Șintereag, Șieu-Sfântu și Cociu, comuna Șintereag
 • Obiect 7. Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Uriu
 • Obiect 8. Sistem de colectare și canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Chiuza
 • Obiect 9. Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Cetate
 • Obiect 10. Conductă de aducțiune apă potabilă Bistrița-comuna Budacu de Jos-comuna Cetate
 • Obiect 11. Extindere rețele apă în intravilan localitatea Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș
 • Obiect 12. Reabilitare rețea apă str. Principală, cartier Unirea, municipiul Bistrița
 • Obiect 13. Extindere rețea apă str. Valea Căstăilor, pentru alimentarea cu apă a locatarilor și a pepinierei Silvice și branșament apă pentru pepiniera, municipiul Bistrița
 • Obiect 14. Extindere alimentare cu apă potabilă a cartierului Valea Rusului, municipiul Bistrița
 • Obiect 15. Extindere rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în cartierul Valea Rusului, municipiul Bistrița
 • Obiect 16. Extindere rețea distribuție apă potabilă, în comuna Feldru Etapa II
 • Obiect 17. Extindere rețea canalizare, în comuna Feldru Etapa II
 • Obiect 18. Sistem de alimentare cu apă în comuna Șanț
 • Obiect 19. Sistem de canalizare în comuna Șanț
 

Indicatorii fizici ai proiectului

Tratare și furnizare apă potabilă:
 1. Stație de captare a apei potabile: 2 buc.
 2. Stații de pompare și clorinare apă potabilă: 3 buc.
 3. Stații de tratare (clorinare) apă potabilă: 2 buc.
 4. Rezervoare înmagazinare apă potabilă: 13 buc.
 5. Conducte apă potabilă: 122,438 km
 6. Branșamente apă potabilă: 3.185 buc.
 7. Colectare și epurare apă uzată:
 8. Stație de epurare: 2 buc.
 9. Rețele de canalizare: 115,947 km
 10. Stații de pompare apă uzată: 45 buc.
 11. Racorduri canalizare: 3.974 buc.

 

Contractele Proiectului

CS 1: Asistenţă tehnică din partea proiectantului, supervizare şi publicitate pentru proiectul „Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branşamente individuale în localități din judeţul Bistrita-Nasaud”

 • Antreprenor: Eptisa Romania SRL
 • Valoare fără TVA: 1.752.730,40 lei

CS 2: Auditul proiectului „Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”

 • Antreprenor: SC BDO AUDIT SRL
 • Valoare fără TVA: 69.800,00 lei

Lot 1: „Extinderea reţelelor de apă și canalizare, tratare apă potabilă, stație de epurare ape uzate și stații de pompare apă/ape uzate, gospodărie apă și branşamente individuale în comuna Șintereag, comuna Șieu-Odorhei, comuna Uriu, comuna Nimigea și comuna Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud”

 • Antreprenor: Asocierea SC BOCCARDO ENTREPRISE SRL (lider), SC MIS GRUP SRL, SC HIDROCANAL SL și SC AL STOM COMPANY SRL
 • Valoare fără TVA: 25.874.665,06 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Stații de pompare și clorinare apă potabilă: 1 buc.
  • Rezervoare înmagazinare apă potabilă: 7 buc.
  • Conducte apă potabilă: 58,293 km
  • Branșamente apă potabilă: 1.959 buc.
  • Stație de epurare: 1 buc.
  • Rețele de canalizare: 49,595 km
  • Stații de pompare apă uzată: 21 buc.
  • Racorduri canalizare: 1.571 buc.

 
Lot 2: „Extindere reţele de apă, canalizare, tratare ape uzate și branşamente individuale în localitati din com. Cetate, com. Budacu de Jos, com. Șieu-Măgheruș și mun. Bistriţa (cart. Valea Rusului, Valea Căstăilor și Unirea), jud. Bistrița-Năsăud”

 • Antreprenor: Asocierea SC INDEMINAREA PRODCOM SRL (lider), SC SINECOM SA și SC CONSTRUCTII SA
 • Valoare fără TVA: 16.609.715,57 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Stații de pompare și clorinare apă potabilă: 2 buc.
  • Rezervoare înmagazinare apă potabilă: 3 buc.
  • Conducte apă potabilă: 35,563 km
  • Branșamente apă potabilă: 258 buc.
  • Stație de epurare: 1 buc.
  • Rețele de canalizare: 32,911 km
  • Stații de pompare apă uzată: 8 buc.
  • Racorduri canalizare: 998 buc.

 
Lot 3: „Extindere reţele de apă, canalizare și branşamente individuale în comuna Feldru și comuna Șant, jud. Bistrița-Năsăud”

 • Antreprenor: Asocierea SC MIS GRUP SRL (lider), SC BOCCARDO ENTREPRISE SRL, HIDROCANAL SL, SC TCM NORD SA
 • Valoare fără TVA: 19.637.826,75 lei
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Stație de captare a apei potabile: 2 buc.
  • Stații de tratare (clorinare) apă potabilă: 2 buc.
  • Conducte apă potabilă: 28,582 km
  • Branșamente apă potabilă: 968 buc.
  • Rețele de canalizare: 33,441 km
  • Stații de pompare apă uzată: 16 buc.
  • Racorduri canalizare: 1.405 buc.

 

Materiale de promovare

 

Camera de presă

 1. Conferință de presă – 25.05.2016
 2. Comunicat de Presă – 17.06.2016
 3. Comunicat de Presă – 23.06.2016
 4. Comunicat de Presă – 30.06.2016