Descrierea Generală a Proiectului

Denumire: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”

Axa prioritară: 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”

Obiectivul Specific: 3.2 – „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”

Cod SMIS-CSNR: 135501

Contract de Finanţare: nr. 314 / 24.03.2020

Valoarea contractului (lei fără TVA): 962.921.242,98 lei

Perioada Contractului de finanţare: 01.02.2020 – 31.12.2023

Structura de Finanţare:

 • 769.374.073,14 lei ( 79,90% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 • 117.668.975,89 lei ( 12,22% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •   18.102.919,37 lei (  1,88% ) asigurate de la Bugetul Local;
 •   57.775.274,58 lei (  6% ) asigurate din surse proprii;
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regională de dezvoltare a sectorului de apă și de apă uzată astfel încât să fie în concordanță cu obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare și post-aderare și conformarea legislativă cu angajamentele de tranziție și obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeana și Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane, și conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația romanească de Legea nr. 458/2002 și care să conducă la îmbunătățirea performanțelor operaționale a infrastructurii de apă a județului, pentru a se asigura viabilitatea financiară și operațională.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Asigurarea accesului neîntrerupt la servicii de apă și canalizare pentru locuitorii din aria proiectului;
 • Îmbunătățirea calității corpurilor de apă, cu influente pozitive asupra procesului de potabilizare a apei captate în aval de evacuările stațiilor de epurare;
 • Îmbunătățirea proceselor de tratare prin reabilitarea stațiilor de tratare și a captărilor, în vederea asigurării apei potabile și optimizarea funcționării în contextul extinderii ariei de operare;
 • Îmbunătățirea proceselor de epurare apă uzată prin reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate în vederea reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației;
 • Reducerea poluării prin construirea a 2 stații de epurare și reabilitarea SEAU Bistrița;
 • Reducerea cu cca 20% a pierderilor din rețelele de apă potabila respectiv cu cca 40% a infiltrațiilor în rețeaua de canalizare din aria de operare a OR;
 • Optimizarea exploatării sistemelor din aria de operare a OR prin implementarea SCADA;
 

Rezultate

În cadrul proiectului sunt incluse investiții pentru infrastructura de apă și apă uzată în 115 localități din județul Bistrița-Năsăud, populația beneficiară fiind de 123.178 locuitori, reprezentând 46,6% din populația totală a județului, respectiv 47,4% din totalul populaței din aria de operare.
Prin investițiile propuse în sectorul de apă s-a urmărit asigurarea creșterii randamentului și a eficienței sistemelor existente de distribuție a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrică cât și prin reproiectarea, reutilizarea și retehnologizarea sistemelor.
 

Indicatorii fizici ai proiectului

Tratare și furnizare apă potabilă:
 1. Rețea de distribuție apă potabilă (nouă): 603,100 buc.
 2. Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată): 44,600 km
 3. Extindere rețele de aducțiune a apei: 113,300 km
 4. Reabilitare conducte de aducțiune: 39,400 km
 5. Rezervoare înmagazinare apă potabilă: 41 buc.
 6. Stații de tratare apă potabilă: 8 buc.
 7. Colectare și epurare apă uzată:
 8. Stații de epurare apă uzată: 3 buc.
 9. Extindere rețele de canalizare: 198,400 km
 10. Reabilitare rețele de canalizare: 14,600 km
 11. Stații de epurare apă uzată: 3 buc.

 

Contractele Proiectului

CS 1: „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, în perioada 2014-2020”

 • Prestator: Asocierea TPF INGINERIE SRL- Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) – T.P.F Getinsa Euroestudios SL
 • Valoare fără TVA: 16.073.060 lei

 
CS 2: „Auditul financiar al proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”

 • Prestator: necontractat
 • Valoare estimată fără TVA: 556.647 lei

 
CL 1 Lot 1: „Reabilitare/modernizare captare și stații de tratare în Bistrița, Cușma, Bistrița Bârgăului (inclusiv reabilitare rezervoare, sistem SCADA și contorizare)”

 • Antreprenor: necontractat
 • Valoare estimată fără TVA: 48.414.980 lei
 • Autorizaţii de construire: se obțin de către antreprenor

 
CL 1 Lot 2: „Construire/modernizare SEAU Bistrița și Josenii Bârgăului, Lechința”

 • Antreprenor: necontractat
 • Valoare estimată fără TVA: 61.619.065 lei
 • Autorizaţii de construire: se obțin de către antreprenor

 
CL 2: „Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița”

 
CL 3 Lot 1: „Reabilitare conductă de aducțiune Bistrița Lechința”

 
CL 3 Lot 2: „Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Mirceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești”

 
CL 4: „Extindere rețele de distribuție și canalizare în Comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochis”

 • Antreprenor: Asocierea EUSKADI SRL (lider) și HYDROSTROY AD
 • Valoare fără TVA: 63.970.958 lei
 • Autorizaţii de construire: Autorizația nr. 2/28.03.2022

 
CL 5: „Extindere alimentare cu apă în comunele Șieu-Magheruș, Budacu de Jos, Mărișelu, Șieu Odorhei și Șieu”

 • Antreprenor: Asocierea MIS GRUP SRL (lider) și DIANOVA INSTAL SRL
 • Valoare fără TVA: 21.517.553 lei
 • Autorizaţii de construire: Autorizația nr. 6/18.10.2021

 
CL 6: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tiha Bărgăului”

 
CL 7: „Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bărgăului, Josenii Bârgăului, Livezile”

 
CL 8: „Extindere alimentare cu apă și canalizare în Năsăud și comunele Coșbuc, Feldru, Rebra, Rebrișoara, Runcu Salvei, Salva, și Telciu; Reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în Năsăud”

 
CL 9: „Construire/Modernizare/Reabilitare surse de apă (captare, tratare) Beclean, Sângeorz-Băi, Anieș, Rebra, Târlișua, Bichigiu, Sieu, Runcu Salvei și Zagra”

 • Antreprenor: necontractat
 • Valoare estimată fără TVA: 57.319.906 lei
 • Autorizaţii de construire: se obțin de către antreprenor

 
CL 10: „Extindere alimentare cu apă și canalizare în orașul Sângeorz-Băi și comunele Maieru, Rodna, Leșu, Ilva Mică, Ilva Mare, Lunca Ilvei și Poaina Ilvei; Reabilitare rețele alimentare cu apă Maieru”

 
CL 11: „Extindere alimentare cu apă în comunele Braniștea, Ciceu Mihăiești, Negrilești, Petru Rareș, Uriu și extindere canalizare în Petru Rareș și Uriu”

 • Antreprenor: Asocierea MIS GRUP SRL (lider), AQUA SERV SRL, DIANOVA INSTAL SRL, PRODEXIMP SRL, EDAS EXIM SRL
 • Valoare fără TVA: 38.005.853 lei
 • Autorizaţii de construire: Autorizația nr. 07/26.11.2021

 
CL 12 Lot 1: „Extindere și reabilitare retele de alimentare cu apă în orașul Beclean, Extindere rețele de canalizare în orașul Beclean”

 
CL 12 Lot 2: „Extindere rețele de alimentare cu apă în UAT Căianu Mic, UAT Nimigea, UAT Târlișua, UAT Zagra, Sistem nou alimentare cu apă în UAT Spermezeu, Sistem de canalizare în UAT Căianu Mic”

 
CP 1: Furizare utilaje de operare

 • Furnizor: necontractat
 • Valoare estimată fără TVA: 7.686.884 lei

 
CP 2: Furnizare echipamente de laborator

 • Furnizor: necontractat
 • Valoare estimată fără TVA: 5.956.062 lei

 

Materiale de promovare

 

Spoturi video

 

 
 

Camera de presă

 1. Comunicat de Presă – 25.03.2020
 2. Comunicat de Presă – 16.11.2021
 3. Comunicat de Presă – 12.01.2022
 4. Comunicat de Presă – 05.07.2022
 5. Comunicat de Presă – 24.09.2022