Descrierea Generală a Proiectului

Denumire: „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Bistrita-Năsăud”

Axa prioritară: 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”

Obiectivul Specific: 3.2 – „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”

Cod SMIS-CSNR: 104855

Contract de Finanţare: nr. 35 / 31.03.2017

Valoare finală (lei fără TVA): 33.955.412 lei

Perioada Contractului de finanţare: 15.10.2016 – 28.02.2022

Structura de Finanţare:

 • 26.134.632 lei ( 76,97% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   3.997.061 lei ( 11,77% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •     614.933 lei (  1,81% ) asigurate de la Bugetul Local;
 •   3.208.786 lei (  9,45% ) asigurate din surse proprii;
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Scopul proiectului constă în continuarea lucrărilor aferente Fazei I a POS Mediu 2007- 2013, cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finanțare nr 101381/22.03.2010. Indicatorii fizici ai proiectului vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și canalizare în vederea atingerii țintelor asumate prin Tratatul de aderare. Proiectul se adresează unor localități din județul Bistrița-Năsăud (situat în partea nord-vestică a României – Regiunea Nord Vest).

Obiectivul general constă în creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

Referitor la indicatorul C018* (populație suplimentara care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă), numărul total al persoanelor care vor beneficia de alimentarea cu apă potabilă ca urmare a creșterii nivelului de tratare și capacității de transport a rețelelor va fi de aproximativ 28.975 de locuitori.

Gradul de deservire a populației la sistemul public de alimentare cu apă potabila in aria de acoperire a proiectului major va creste de la procentul de 95% in 2010 la procentul de 98% in anul 2019.
În ceea ce privește calitatea apei, este de precizat că în conformitate cu datele furnizate de Ministerul Sănătății conform Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, în 2016 nu se înregistrează probleme privind calitatea apei în aria proiectului.

Prin faza I, a fost realizata o stație de tratare a apei, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru alimentarea cu apa potabila la parametrii fizici-chimici adecvați.
 

Rezultate

AQUABIS S.A. a derulat în perioada 2007-2013 proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, dar în vederea conformării la directivele europene este necesar finalizarea investițiilor demarate prin POS Mediu 2007-2013.

Proiectul este destinat să contribuie la protecția corpurilor de apă prin implementarea Directivei 91/271/CEE completată și modificată de Directiva 98/15/EC pentru apele reziduale urbane care vizează protecția durabilă a mediului împotriva efectelor negative cauzate de evacuările apelor uzate urbane și industriale. Astfel, proiectul definește mai multe cerințe cu privire la colectarea, tratarea și deversarea apelor uzate generate de aglomerările urbane și anumite sectoare industriale.

De asemenea, proiectul asigură conformitatea cu Directiva 2000/60/CE modificată prin Directiva 2008/32/CE. Investițiile propuse prin acest proiect vor continua proiectele orientate spre implementare a acquis-ului comunitar în domeniul apei și apei uzate, prin continuarea procesului de regionalizare a managementului apelor.

Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sector, demarată prin programele anterioare și consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare se va realiza după 2015.
 

Indicatorii fizici ai proiectului

Tratare și furnizare apă potabilă:
 1. Reabilitare stație de tratare a apei potabile: 1 buc.
 2. Extindere conducte de aducțiune: 2,960 km
 3. Reabilitare conducte de aducțiune: 6,260 km
 4. Extindere rețele de distribuție a apei: 6,747 km
 5. Reabilitare rețele de distribuție a apei: 12,467 km
 6. Rezervoare înmagazinare apă potabilă noi: 1 buc.
 7. Rezervoare înmagazinare apă potabilă reabilitate: 5 buc.
 8. Stații de pompare apă potabilă noi: 2 buc.
 9. Colectare și epurare apă uzată:
 10. Colectoare noi apă uzată: 26,957 km
 11. Extindere rețele de canalizare: 26,932 km
 12. Reabilitare rețele de canalizare: 0,557 km
 13. Stații de pompare apă uzată noi: 5 buc.

 

Contractele Proiectului

Lot 1: „Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare în localitățile Sîngeorz-Băi, Maieru și Anieș”

 • Antreprenor: SC Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj
 • Valoare finală fără TVA: 17.217.548,28 lei
 • Autorizaţii de construire: Autorizaţia nr. 8/10.07.2018
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Extindere conducte de aducțiune: 2,960 km
  • Extindere rețele de distribuție a apei: 1,854 km
  • Reabilitare rețele de distribuție a apei: 7,887 km
  • Rezervoare înmagazinare apă potabilă: 1 buc.
  • Stații de pompare apă potabilă: 1 buc.
  • Extindere rețele de canalizare: 16,913 km
  • Reabilitare rețele de canalizare: 0,557 km
  • Stații de pompare apă uzată: 2 buc.

 
Lot 2: „Reabilitare conductă aducțiune Rebrișoara-Năsăud și reabilitare sistem de alimentare apă oraș Năsăud”

 • Antreprenor: SC Îndemînarea Prodcom SRL
 • Valoare fără TVA: 7.008.283,76 lei
 • Autorizaţii de construire: Autorizaţia nr. 9/23.07.2018; Autorizaţia nr. 89/28.08.2019
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Extindere conducte de aducțiune: 6,260 km
  • Reabilitare rețele de distribuție a apei: 4,580 km
  • Rezervoare înmagazinare apă potabilă: 3 buc.
  • Stații de pompare apă potabilă: 1 buc.

 
Lot 3: „Lucrări rețea de canalizare menajeră în localitatea Salva și extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Telciu”

 • Antreprenor: SC Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj
 • Valoare fără TVA: 9.395.608,24 lei
 • Autorizaţii de construire: Autorizaţia nr. 7/04.07.2018; Autorizaţia nr. 3/04.03.2019; Autorizaţia nr. 10/18.06.2019
 • Lucrări realizate în cadrul contractului:
  • Reabilitare stație de tratare a apei potabile: 1 buc.
  • Extindere rețele de distribuție a apei: 4,893 km
  • Rezervoare înmagazinare apă potabilă: 2 buc.
  • Extindere rețele de canalizare: 10,019 km
  • Stații de pompare apă uzată noi: 3 buc.

 

Materiale de promovare

 

Camera de presă

 1. Comunicat de Presă – 03.04.2017
 2. Comunicat de Presă – 24.04.2018
 3. Comunicat de Presă – 24.04.2018
 4. Comunicat de Presă – 05.07.2018
 5. Comunicat de Presă – 10.06.2019
 6. Comunicat de Presă – 17.12.2021