Descrierea Generală a Proiectului

Denumire: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Bistriţa-Năsăud în perioada 2014-2020”

Axa prioritară: 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”

Obiectiv Specific 3.2 – „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”

Cod SMIS-CSNR: 109456

Contract de Finanţare: nr. 61 / 24.05.2017

Valoare finală (lei fără TVA): 5.665.956 lei

Perioada Contractului de finanţare: 01.04.2017 – 31.07.2021

Structura de Finanţare:

 • 4.575.260 lei ( 80,75% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   753.572 lei ( 13,30% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •     53.827 lei (  0,95% ) asigurate de la Bugetul Local;
 •    283.298 lei (  5,00% ) asigurate din surse proprii;
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

 • Asigurarea unei supervizări la cele mai înalte cerințe cu personal calificat a tuturor contractelor de lucrări ce fac obiectul aplicației de finanțare;
 • Asigurarea unei publicități adecvate a proiectului, în conformitate cu cerințele legale.
 

Rezultate

 • Depunerea aplicației de finanțare și a documentelor suport la autoritățile naționale și/sau comunitare competente în vederea evaluării și aprobării;
 • Elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației naționale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finanțare și a studiului de fezabilitate aprobate;
 • Proiectul aprobat promovează măsuri concrete de adaptabilitate la schimbările climatice prin construirea unei infrastructuri durabile;
 • Licitarea contractelor propuse în cadrul Proiectului în conformitate cu graficul de implementare a proiectului, or beneficiind de suport pe perioada de derulare a licitației/licitațiilor;
 • Cel puțin două seminarii (workshopuri) organizate pentru prezentarea Studiului de fezabilitate și a documentațiilor de atribuire;
 • Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995;
 • Asigurarea unei supervizări la cele mai înalte cerințe cu personal calificat a tuturor contractelor de lucrări ce fac obiectul aplicației de finanțare;
 • Asigurarea unei publicități adecvate a proiectului, în conformitate cu cerințele legale.
 

Contractele Proiectului

„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistriţa – Năsăud, în perioada 2014-2020”

 • Consultant: Asocierea TPF INGINERIE SRL- Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) – T.P.F Getinsa Euroestudios SL
 • Valoare fără TVA: 5.665.956 lei

 

Materiale de promovare

 

Camera de presă

 1. Comunicat de Presă – 29.05.2017
 2. Comunicat de Presă – 15.12.2020