Descrierea Generală a Proiectului

Denumire: „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”

Axa prioritară: 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”

Obiectivul Specific: 3.2 – „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”

Cod SMIS-CSNR: 158165

Contract de Finanţare: nr. 2135 / 24.04.2023

Valoarea contractului de finanțare (lei fără TVA): 9.916.608,24 lei

Perioada Contractului de finanţare: 01.03.2023 – 31.12.2023

Structura de Finanţare:

 • 7.860.248,99 lei ( 79,26% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 • 1.202.154,92 lei ( 12,12% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •    184.947,83 lei (   1,87% ) asigurate de la Bugetul Local;
 •    669.256,49 lei (   6,75% ) asigurate din surse proprii;
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul proiectului este de a creșterea gradul de contorizare inteligentă la nivelul microsistemului Bistrița. Prin implementarea acestui sistem avansat de monitorizare a stării tehnice a rețelei și contorizare inteligentă, conform literaturii de specialitate, se pot obține reduceri ale pierderilor de apă în zona de furnizare (pierderi tehnice + comerciale) cuprinse în 3,12% și 30% din valoarea de referință.
 

Rezultate

 • Reducerea pierderilor de apă în zona analizată cu cel puțin 2% anual.
 • Implementarea unor măsuri integrate de digitalizare a rețelei de distribuție de la nivel județean permite generarea unor beneficii
 • imediate în termen de reducere a pierderilor de apă înregistrate anual cu un procent de minim 2% anual.
 • Prin reducerea cu 2%/an a pierderilor se poate obține o economie cuantificată în:
  • Pierderi de apă evitate: 111.145,78 m3/an;
  • Consum de energie electrică evitat: 35,57 MWh/an;
  • Amprentă de mediu evitată: 11,74 tone CO2 echivalent/an.

 

Indicatorii fizici ai proiectului

 • furnizarea și montarea a 11.000 contoare inteligente de apă rece;
 • sistem de citire radio mobil pentru contoarele prevăzute;
 • platformă software dedicată pentru preluarea, agregarea și prelucrarea datelor măsurate.
 

Contractele Proiectului

CS 1: Prestarea de servicii de asistență/consultanță de specialitate și management de proiect pe întreaga perioadă a derulării Proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”

 • Prestator: EDS Energy Efficiency SRL
 • Valoare fără TVA: 265.000 lei

 
CF: Furnizarea și montarea de Contoare de apă rece cu citire la distanță

 • Furnizor: Fluid Group Hagen SRL
 • Valoare fără TVA: 9.504.667 lei

 

Materiale de promovare

 
 

Camera de presă