Descrierea Generală a Măsurii ISPA

Denumire: Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în zona urbană Bistriţa

Codul proiectului (înregistrat la Comisia Europeană): 2003 RO 16 P PE 025

Valoarea Totală: 29 215 824 euro

Structura de Finanţare:

 • 16.875.000 euro acordate de către Uniunea Europeană prin programul ISPA;
 • 6.715.824 euro asigurate de la bugetul de stat;
 • 5.625.000 euro asigurate printr-un împrumut la Banca Europeană de Investiţii acordat Beneficiarului Final.
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Componentele Proiectului:

Componenta A: Reabilitarea Staţiei de Tratare Bistriţa-Bârgăului şi introducerea procesării nămolului la Staţia de Tratare Bistriţa;

Componenta B: Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă şi canalizare;

Componenta C: Asistenţă Tehnică şi Supervizare Lucrări.

 

Aria de Extindere a Proiectului:

Oraşul Bistrita cu noile cartiere Viişoara, Ghinda, Sigmir şi Unirea precum şi 7 localităţi adiacente situate pe Valea Bârgăului: Livezile, Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului şi Bistriţa Bârgăului.

 

Investiţii Propuse:

Componenta A:

 • Reabilitarea Staţiei de tratare Bistriţa-Bârgăului;
 • Tratarea nămolurilor rezultate din procesul tehnologic la Staţia de tratare Bistriţa.

Componenta B:

 • Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă:
  • 10 km de conducte înlocuite în oraşul Bistriţa;
  • Extinderea a 28 km: 12 km în oraş, 8.6 km în Viişoara, 4 km în Sigmir, 3.5 km în Ghinda;
  • 74 km extindere în Valea Bârgăului, inclusiv rezervoare de stocaj şi o staţie de pompare.
 • Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare:
  • Extinderea rețelei de canalizare cu un total de 144 km, din care aproape 60 km în Bistrița şi cartierele învecinate şi aproximativ 84 km în Valea Bârgăului. Extinderea în zona oraşului se va face astfel: 21,6 km în Bistriţa şi noile cartiere, 13,5 km în Ghinda, 12,5 km în Sigmir şi 12 km în Viişoara;
  • Sunt prevăzute şi staţii de pompare şi un generator de urgenţă pentru a evita descărcarea apei neepurate în râul Bistriţa.

Componenta C:

 • Asistenţă tehnică:
 • Asistenţă la procurare;
 • Supervizare lucrări;
 • Publicitate pentru proiect.

 

Obiectivele Proiectului:

 • Furnizarea apei potabile conform standardelor stabilite prin Directiva CE pentru apă potabilă 98/83/CE;
 • Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele care folosesc în prezent apă potabilă din fântâni particulare, de calitate necorespunzatoare şi uneori poluată;
 • Reducerea pierderilor de apă cu 7% şi diminuarea cu până la 7% a debitelor de apă nefacturate;
 • Eliminarea deversărilor de nămol rezultat din procesul tehnologic al Staţiei de tratare în râul Bistriţa;
 • Reabilitarea Statiei de tratare Bistriţa-Bârgăului;
 • Stoparea poluării râului Bistriţa în amonte de Staţia de tratare Bistriţa;
 • Eliminarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei din zona proiectului prin extinderea reţelei de canalizare cu 25% (rata de conectare creşte la 75%);
 • Reabilitarea reţelei de colectare a apelor uzate.
 

Durata Proiectului:

Data finală pentru realizarea acestei măsuri este 31 decembrie 2009.

 

Download

 

Camera de presă

 1. Informare Presă 10.03.2008
 2. Informare Presă 10.04.2008
 3. Informare Presă 23.04.2008
 4. Informare Presă 05.06.2008
 5. Informare Presă 07.08.2008
 6. Informare Presă 15.10.2008
 7. Informare Presă 28.01.2009
 8. Informare Presă 20.08.2009
 9. Informare Presă 15.02.2010
 10. Informare Presă 18.02.2010