1
2
4
3

Fonduri de Coeziune

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud

Descrierea Generală a Proiectului FC

Denumire: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud

Axa prioritară: 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată”

Decizia de aprobare a Comisiei Europene: nr. C(2010) 1068 / 24.02.2010

COD CCI: 2009RO161PR004

Cod SMIS-CSNR: 15329

Contract de Finanţare: nr. 101381 / 22.03.2010

Valoare la finalizărea proiectului (lei fără TVA): 200.951.886 lei

Perioada Contractului de finanţare (dată semnare/dată finalizare): 22.03.2010 – 30.06.2016

Structura de Finanţare:

 • 150.284.943 lei ( 74,79% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   22.984.756 lei ( 11,44% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •     3.536.116 lei (  1,76% ) asigurate de la Bugetul Local;
 •   24.146.071 lei ( 12,02% ) asigurate printr-un împrumut Operator.

Beneficiar Final: „AQUABIS” S.A.

Descarcă lista principalelor obiective de investiţii ce se vor realiza în cadrul proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările Bistriţa, Năsăud, Telciu, Sângeorz Băi, Maieru, Beclean şi Feldru , in scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a conductelor de aducţiune, extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, staţii de pompare noi şi reabilitate, extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare şi construirea a patru staţii de epurare pentru o populaţie echivalentă de 20.000 pe, 20.000 pe, 12.000 pe, 7.000 pe şi reabilitarea unei staţii de epurare cu 131.000 pe.

Componentele proiectului:

 • Extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile, incluzând rezervoare pentru localităţile Sărăţel, Şieu Odorhei, Şintereag şi Nimigea, reabilitarea sistemului de canalizare şi reabilitarea staţiei de epurare Bistriţa din clusterul Bistriţa;
 • Reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea colectoarelor de apă uzată, reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare, incluzând staţii de pompare şi construirea noii staţii de epurare din Salva pentru a deservi clusterul Năsăud, privind localităţile Năsăud şi Salva;
 • Extinderea sistemului de apă şi de canalizare şi o noua staţie de epurare pentru aglomerarea Feldru;
 • Extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei in localitatea Telciu;
 • Extinderea conductelor de aducţiune apă şi construirea unui rezervor, extinderea şi reabilitarea sistemului de distribuţie a apei, extinderea staţiei de epurare în clusterul Sângeorz Băi, pentru localităţile Sângeorz Băi, Anieş, Maieru, Cormaia şi Rodna;
 • Staţie nouă de tratare a apei, reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, inclusiv rezervor şi staţie de pompare, extinderea sistemului de canalizare, colectoare ape uzate, inclusiv staţii de pompare şi reconstruirea unei noi staţii de epurare în Beclean, pentru localităţile Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu şi Căianu Mic;
 • Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor;
 • Asistenta pentru managementul proiectului;
 • Auditul proiectului.

 

Contractele Proiectului

CS1: Asistența tehnică pentru managementul proiectului

 • Antreprenor: Aecom Ingenieria SRL
 • Valoare fără TVA: 8.811.637,70 lei

CS2: Servicii de supervizare a lucrărilor

 • Antreprenor: Asocierea Eptisa Romania SRL (lider) și Eptisa Servicios de Ingenieria SL
 • Valoare fără TVA: 10.245.690,00 lei

CS3: Auditul Proiectului finantat prin POS MEDIU „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”

 • Antreprenor: SC BDO AUDIT SRL
 • Valoare fără TVA: 175.002,00 lei

CL1: Reabilitare rețele de distribuție apă și canalizare în Municipiul Bistrița, rețele de distribuție apă și aducțiuni în localitățile din SZAA Bistrița

 • Antreprenor: SC SERBIS SRL
 • Valoare fără TVA: 24.063.629,28 lei

CL2: Stație de epurare apă uzată și colectoare de transfer pentru clusterele Bistrița, Beclean, Salva, Sângeorz-Băi

 • Antreprenor: Asocierea HIDROCANAL SRL (lider) şi VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH (asociat)
 • Valoare fără TVA: 70.555.693,77 lei

CL3: Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița

 • Antreprenor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
 • Valoare fără TVA: 27.176.322,99 lei

CL3/1: Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița – Obiect 4 Reabilitare aducțiune apă potabilă Bistrița-Crainimăt

 • Antreprenor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
 • Valoare fără TVA: 6.398.295,12 lei

CL 3/2: Proiectare şi execuţie lucrări de racordare la reţeaua electrică a obiectivului „Reabilitare şi extindere conducte de transport şi aducţiuni apă potabilă sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa”

 • Antreprenor: SC Electro-Ursa Servcom SRL
 • Valoare fără TVA: 399.849,77 lei

CL4: Extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în aria de deservire Beclean

 • Antreprenor: SC SERBIS SRL
 • Valoare fără TVA: 14.886.383,90 lei

CL5: Stație de Tratare nouă pentru localitatea Beclean

 • Antreprenor: Asocierea SC CML.RO (lider) și AGUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA
 • Valoare fără TVA: 21.512.293,38 lei

CL6: Reabilitare și extindere rețele de distribuție a apei și canalizare iîn localitățile Năsăud, Salva, Sângeorz-Băi și Maieru; Aducțiuni apă potabilă pentru localitățile Rebra-Năsăud și Maieru

 • Antreprenor: Asocierea SC CARTEL BAU SA ( lider) si SC GENERAL CONSTRUCT SA
 • Valoare fără TVA: REZILIAT

CL7: Extindere rețele de distribuție a apei, canalizare și stație de epurare în Feldru

 • Antreprenor: Asocierea SC MIS GRUP SRL (lider), AGUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA, SC ALLPLAN PROIECT SRL
 • Valoare fără TVA: 11.639.932,54 lei

 

Materiale de promovare
Camera de presă
 1. Comunicat de Presă – 03.03.2010
 2. Comunicat de Presă – 16.11.2010
 3. Comunicat de Presă – 07.12.2010
 4. Comunicat de Presă – 24.03.2011
 5. Comunicat de Presă – 14.06.2011
 6. Comunicat de Presă – 11.07.2011
 7. Comunicat de Presă – 02.11.2011
 8. Comunicat de Presă – 22.03.2012
 9. Comunicat de Presă – 24.04.2012
 10. Comunicat de Presă – 22.05.2012
 11. Comunicat de Presă – 07.09.2012
 12. Comunicat de Presă – 16.10.2012
 13. Comunicat de Presă – 07.01.2013
 14. Comunicat de Presă – 07.01.2013
 15. Comunicat de Presă – 20.03.2013
 16. Comunicat de Presă – 20.03.2013
 17. Comunicat de Presă – 21.03.2014
 18. Comunicat de Presă – 15.05.2014
 19. Comunicat de Presă – 15.07.2014
 20. Comunicat de Presă – 30.07.2014
 21. Comunicat de Presă – 17.03.2015
 22. Comunicat de Presă – 28.09.2015
 23. Comunicat de Presă – 23.11.2015
 24. Comunicat de Presă – 03.12.2015
 25. Comunicat de Presă – 03.12.2015
 26. Comunicat de Presă – 16.02.2016

 

Galerie Foto

Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud

Descrierea Generală a Proiectului FC

Denumire: Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud

Axa prioritară: 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată”

Decizia de aprobare a Comisiei Europene: nr. C(2010) 1068 / 24.02.2010

COD CCI: 2009RO161PR004

Cod SMIS-CSNR: 56730

Contract de Finanţare: nr. 6985 / 06,.05.2015

Valoare la finalizărea proiectului (lei fără TVA): 64.234.279 lei

Perioada Contractului de finanţare (dată semnare/dată finalizare): 06.05.2015 – 31.01.2018

Structura de Finanţare:

 • 32.861.078 lei ( 51,13% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 • 4.028.188 lei ( 6,27% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 • 372.619 lei ( 0,58% ) asigurate de la Bugetul Local;
 • 26.972.394 lei ( 42,02% ) asigurate de Operator.

Beneficiar Final: SC AQUABIS SA

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul proiectului consta in investitii de captare, aductiune, distributie, extindere/reabilitare retele, bransamente de apa potabila si crearea sistemelor de colectare/canalizare, statii de epurare, extinderea retelelor de canalizare (acolo unde exista) pentru apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud. Proiectul deserveste 39 localitati (Municipiul Bistrita si 38 localitati rurale) si un numar de 26.062 persoane.
Investitiile au fost selectate in vederea conformarii totale cu cerintele Directivei 98/83/EEC in ceea ce priveste apa potabila si cu Directiva 91/271/EEC in privinta colectarii si epurarii apei uzate, pentru localitatile respectiv aglomerarile incluse in faza 1 de investitii, propuse pentru finantare din POS Mediu (2007 – 2013).
Aria de proiect cuprinde 11 unitati administrativ-teritoriale: Municipiul Bistrita, Comuna Nimigea, Comuna Sieu Odorhei, Comuna Sintereag, Comuna Uriu, Comuna Chiuza, Comuna Cetate, Comuna Budacu de Jos, Comuna Sieu-Magherus, Comuna Feldru, Comuna Sant.
Populatia deservita de proiect reprezinta 13% din numarul total de persoane al judetului Bistrita-Nasaud.

Investitiile ce fac obiectul proiectului sunt:

 • Obiect 1. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitaţile Nimigea de Sus, Mocod, Nimigea de Jos si Floresti
 • Obiect 2. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitaţile Mogoseni, Taure, Mintiu
 • Obiect 3. Aductiune si Distributie apa potabila in localitatile Agrisu de Sus si Agrisu de Jos, Comuna Sieu Odorhei
 • Obiect 4. Aductiune si distributie apa potabila in localitatea Bretea, comuna Sieu-Odorhei
 • Obiect 5. Retea de distributie apa in comuna Sieu Odorhei (Sieu-Cristur si Sirioara, suplimentare bransamente in Coasta si Sieu-Odorhei)
 • Obiect 6. Extindere retele apa in intravilan localitatile Sintereag, Sieu-Sfantu si Cociu, comuna Sintereag
 • Obiect 7. Extindere reţea de canalizare menajera in comuna Uriu
 • Obiect 8. Sistem de colectare si canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Chiuza
 • Obiect 9. Sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Cetate
 • Obiect 10. Conducta de aductiune apa potabila Bistrita-comuna Budacu de Jos-comuna Cetate
 • Obiect 11. Extindere retele apa in intravilan localitatea Saratel, comuna Sieu-Magherus
 • Obiect 12. Reabilitare Retea apa str.Principala, cartier Unirea, municipiul Bistrita
 • Obiect 13. Extindere retea apa str.Valea Castailor, pentru alimentarea cu apa a locatarilor si a pepinierei Silvice si bransament apa pentru pepiniera, municipiul Bistrita
 • Obiect 14. Extindere alimentare cu apa potabila a cartierului Valea Rusului, municipiul Bistrita
 • Obiect 15. Extindere retea publica de canalizare a apelor uzate menajere in cartierul Valea Rusului, municipiul Bistrita
 • Obiect 16. Extindere retea distributie apapotabila, in comuna Feldru Etapa II
 • Obiect 17. Extindere retea canalizare, in comuna Feldru Etapa II
 • Obiect 18. Sistem de alimentare cu apa in comuna Sant
 • Obiect 19. Sistem de canalizare in comuna Sant

 

Contractele Proiectului

CS1: Asistenţă tehnică din partea proiectantului, supervizare şi publicitate pentru proiectul „Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branşamente individuale în localități din judeţul Bistrita-Nasaud”

 • Antreprenor: Eptisa Romania SRL
 • Valoare fără TVA: 1.752.730,40 lei

CS2: Auditul proiectului „Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud”

 • Antreprenor: SC BDO AUDIT SRL
 • Valoare fără TVA: 69.800,00 lei

Lot1: Extinderea reţelelor de apa si canalizare, tratare apa potabila, statie de epurare ape uzate si statii de pompare apa/ape uzate, gospodărie apa si branşamente individuale in comuna Sintereag, comuna Sieu-Odorhei, comuna Uriu, comuna Nimigea si comuna Chiuza, jud. Bistrita-Nasaud

 • Antreprenor: Asocierea SC BOCCARDO ENTREPRISE SRL (lider), SC MIS GRUP SRL, SC HIDROCANAL SL și SC AL STOM COMPANY SRL
 • Valoare fără TVA: 25.874.665,06 lei

Lot2: Extindere reţele de apă, canalizare, tratare ape uzate și branşamente individuale în localitati din com. Cetate, com. Budacu de Jos, com. Șieu-Măgheruș și mun. Bistriţa (cart. Valea Rusului, Valea Căstăilor și Unirea), jud. Bistrița-Năsăud

 • Antreprenor: Asocierea SC INDEMINAREA PRODCOM SRL (lider), SC SINECOM SA și SC CONSTRUCTII SA
 • Valoare fără TVA: 16.609.715,57 lei

Lot3: Extindere reţele de apă, canalizare și branşamente individuale în comuna Feldru și comuna Șant, jud. Bistrița-Năsăud

 • Antreprenor: Asocierea SC MIS GRUP SRL (lider), SC BOCCARDO ENTREPRISE SRL, HIDROCANAL SL, SC TCM NORD SA
 • Valoare fără TVA: 19.637.826,75 lei

 

Materiale de promovare

 

Camera de presă
 1. Conferință de presă – 25.05.2016
 2. Comunicat de Presă – 17.06.2016
 3. Comunicat de Presă – 23.06.2016
 4. Comunicat de Presă – 30.06.2016

 

Galerie Foto

 

Dispecerat Non-Stop


0263/213.117; 0372742478
Plată online fără autentificare în cont

Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

februarie 2023
LMaMiJVSD
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
« ian.   mart. »