Documente necesare pentru obținerea de avize de amplasament, trasări rețele

POPULAȚIE:
 • Cerere tip (descarcă anexa 1);
 • Notă informare protecția datelor cu caracter personal (descarcă document);
 • Carte de identitate (copie);
 • Contract de vânzre-cumpărare sau extras CF (act de proprietate);
 • Certificat de urbanism (copie);
 • Adeverință de la asociaţia de locatari/proprietari, care să ateste că este cu plata la zi a datoriilor față de aceasta, pentru cei care locuiesc la bloc;
 • Plan de situație cu amplasamentul propus: construcție, branșament electric, branșament gaz (2 copii);
 • Plan de încadrare în zonă (1 copie).
 

AGENȚI ECOMOMICI, INSTITUȚII:
 • Cerere tip (descarcă anexa 2);
 • Notă informare protecția datelor cu caracter personal (descarcă document);
 • Certificat înmatriculare firmă (copie);
 • Contract de vânzre-cumpărare sau extras CF (act de proprietate);
 • Certificat de urbanism (copie);
 • Adeverință de la asociația de locatari/proprietari, care să ateste că este cu plata la zi a datoriilor față de aceasta (unde este cazul);
 • Plan de situație cu amplasamentul propus: construcție, branșament electric, branșament gaz (2 copii);
 • Plan de încadrare în zonă (1 copie).
 

Documente necesare pentru solicitări de branșamente, racorduri de canal, derivații, extinderi instalații

 • Cerere tip + breviar de calcul; (descarcă anexa 1 pentru persoane fizice, respectiv descarcă anexa2 pentru persoane juridice);
 • Notă informare protecția datelor cu caracter personal (descarcă document);
 • Carte de identitate sau Certificat înmatriculare firmă (copie);
 • Contract de vânzre-cumpărare sau extras CF (act de proprietate);
 • Certificat de urbanism (copie);
 • Autorizație de construcție;
 • Adeverință de la asociația de locatari/proprietari, care să ateste că este cu plata la zi a datoriilor față de aceasta (unde este cazul);
 • Plan de situație (1 copie);
 • Plan de încadrare în zonă (1 copie).
 

Documente necesare pentru încheiere contract

POPULAȚIE:
 1. PROPRIETAR:
  • Cerere tip persoane fizice (descarcă formular);
  • Notă informare protecția datelor cu caracter personal (descarcă document);
  • Estimare consum (descarcă formualar);
  • Poză cu indexul contorului;
  • Carte de identitate – 1 copie;
  • Contract de vânzare-cumpărare sau extras C.F. actualizat (nu mai vechi de 6 luni) – 1 copie.

   

 2. CHIRIAȘ:
  • Cerere tip persoane fizice (descarcă formular);
  • Notă informare protecția datelor cu caracter personal (descarcă document);
  • Estimare consum (descarcă formualar);
  • Poză cu indexul contorului;
  • Carte de identitate – 1 copie;
  • Contract de închiriere 1 copie;
  • Acord proprietar pentru încheierea contractului pe numele chiriașului (descarcă formular) însotit de un act de proprietate și copie C.I. proprietar.


AGENȚI ECOMOMICI, INSTITUȚII:
 1. PROPRIETAR:
  • Cerere tip agenți (descarcă formular);
  • Notă informare protecția datelor cu caracter personal (descarcă document);
  • Estimare consum (descarcă formualar);
  • Poză cu indexul contorului;
  • Certificat de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerțului – 1 copie;
  • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA – 1 copie;
  • Contract de vânzare – cumpărare sau extras C.F. actualizat ( nu mai vechi de 6 luni) – 1 copie;
  • Act de identitate reprezentant legal – 1 copie.

   

 2. CHIRIAȘ:
  • Cerere tip agenți (descarcă formular);
  • Notă informare protecția datelor cu caracter personal (descarcă document);
  • Estimare consum (descarcă formualar);
  • Poză cu indexul contorului;
  • Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului – 1 copie;
  • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA – 1 copie;
  • Contract de închiriere pentru utilizatorul în calitate de chiriaș – 1 copie;
  • Acord proprietar pentru încheierea contractului pe numele chiriașului (descarcă formular) însoțit de un act de proprietate și copie C.I. proprietar;
  • Act de identitate reprezentant legal – 1 copie.