Prezentare generală

AQUABIS S.A. este o societate de importanță judeţeană sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi îşi desfăşoară activitatea în șase zone distincte, după cum urmează:

 • Sistemul Bistriţa
 • Sistemul Bîrgău-Colibiţa
 • Sistemul Rodna
 • Sistemul Năsăud
 • Sistemul Sîngeorz-Băi
 • Sistemul Beclean
 
Obiectul de activitate al societăţii constă în:
 
 • captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile în toate cele șase sisteme zonale;
 • canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale;
 • realizarea programelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea acestor servicii;
 • servicii de proiectare şi prestări servicii specifice profilului de activitate;
 • achiziţionarea, montarea, repararea, verificarea aparatelor de măsurat debite;
 • exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
 

Politica Integrată Calitate, Mediu, Securitate şi Sănătate în Muncă

AQUABIS S.A., în calitate de principal furnizor de apă şi servicii de canalizare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, dorim să ne îmbunătăţim continuu performanţele prin controlul impactului produs asupra vieţii, sănătăţii oamenilor şi asupra mediului de activităţile noastre:

 • captare, tratare şi distribuţie apă potabilă;
 • colectare, transport şi epurare ape uzate;
 • montare, citire contoare apă, reparaţii şi verificare contoare apă.
 
În vederea asigurării unor servicii şi produse de înaltă calitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea angajaţilor şi partenerilor noştri ne angajăm:
 
 • să respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate aplicând prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi reglementărilor existente armonizate cu normele Uniunii Europene şi a altor cerinţe în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale;
 • să aplicăm principiile dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;
 • să menţinem şi să îmbunătăţim continuu sistemul integrat de management al calităţii, mediului,securităţii şi sanatăţii în muncă;
 • să încurajăm continuu proprii angajăţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta;
 • să realizăm şi să îmbunătăţim continuu comunicarea cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea, să comunicăm politica, obiectivele şi performanţele activităţii noastre;
 • să asigurăm creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor prin produse şi servicii de calitate;
 • să prevenim poluarea prin monitorizarea ţi controlul proceselor, precum ţi prin utilizarea unor practici care să reducă poluarea în activităţile noastre;
 • să asigurăm securitatea şi sănătatea la locurile de muncă prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajaţi, contractori şi vizitatori.
 
Această politică se adresează tuturor angajaţilor societăţii indiferent de locul de muncă sau de nivelul de pregătire al acestora. Angajaţii noştri au obligaţia de a îndeplini cerinţele stabilite în proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate pentru a demonstra că înteleg şi participă la aplicarea acestei politici în scopul îmbunătăţirii vieţii lor, relaţiilor de afaceri şi a calităţii mediului înconjurător.