Declarația și angajamentul de politică în domeniul mediului

Politica în domeniul calităţii – mediului – sănătăţii şi securităţii ocupaţionale a organizaţiei noastre constă în realizarea unor produse şi servicii care să ofere o satisfacţie deplină a cerinţelor clienţilor, în condiţii de eficienţă şi profitabilitate şi o siguranţă cât mai mare în muncă a angajaţilor.

Materializarea acestei politici impune menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului integrat de management calitate-mediu-securitate conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008. În acest mod urmărim atingerea următoarelor deziderate:

  • Dezvoltarea continuă a produselor şi serviciilor asigurându-se protectia mediului, apărarea sănătăţii şi siguranţei clientilor precum şi a angajaţilor prin aplicarea tehnologiilor adecvate.
  • Creşterea satisfacţiei clienţilor.
  • Reducerea impactului asupra mediului.
  • Îmbunătăţirea motivaţiei angajaţilor şi furnizorilor.
  • Reducerea riscurilor privind accidentele de muncă şi eliminarea îmbolnăvirilor profesionale.

Prin realizarea acestor deziderate asigurăm prosperitatea organizaţiei şi a membrilor ei.
Întreg personalul contribuie la îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor prestate de SC AQUABIS SA.

În calitate de Director General al SC AQUABIS SA îmi asum întreaga responsabilitate privind asigurarea resurselor materiale şi umane în vederea realizării acestor deziderate.