Societatea este condusă de Consiliul de administrație format din 7 administratori, temporari și revocabili, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Ei sunt:

  • Timoce Grigore-Vasile – Președinte
  • Cîmpan Dragomir – Sabin – Membru
  • Kozuk Andrei-Ioan – Membru
  • Nemeș Crina Grațiela – Membru
  • Parasca Constantin-Cristian – Membru
  • Șandru Ion – Membru
  • Țintean Ioan – Membru
 

Codul etic al Consiliului de Administrație

 

Plan de administrare

 

Rapoarte CA

 

Rapoartele anuale ale Comitetului de nominalizare și remunerare

 

Rapoartele anuale ale Comitetului de audit

 

Decizii CA

 

Declarații de avere

 

Declarații de interese

 

Curriculum Vitae