image_pdfimage_print
Comunicate de presă

Stimați abonați,

Începând cu data de 1 iulie 2021, se va modifica prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare.

Tarifele au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare modificat și completat prin Actul Adițional nr. 39/05.02.2020 și ale Contractului de finanțare nr. 314/24.03.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și AQUABIS S.A. pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza deciziei nr. 75/27.05.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Prin urmare, noile prețuri și tarife practicate de AQUABIS S.A. începând cu data de 1 iulie 2021, la nivelul întregii zone de operare, sunt următoarele:

   – pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită, prețul este de 4,48 lei/mc (exclusiv TVA),
   – pentru canalizare – epurare, prețul este de 3,43 lei/mc (exclusiv TVA).

Prețul cu TVA (9%) este 4,88 lei/mc pentru apă şi 3,74 lei/mc pentru canalizare.

       Conducerea „AQUABIS” S.A.


Stimați clienți,

Având în vedere contextul epidemiologic creat de pandemia cu noul coronavirus SARS COV 2, și creșterea virulenței și a numărului de infectări, s-a hotărât ca accesul publicului în unitate să se facă doar la casierie pentru efectuarea de plăți și la registratură pentru depunerea sau preluarea de documente conform programului afișat.

Comunicarea cu compartimentele societății se va face în scris, telefonic, prin fax sau e-mail.

Audiențele se anulează până la o dată care va fi comunicată în timp util.

Datele de contact ale societății sunt:

 • Dispecerat: 0263/213.117, 0372/742.478
 • Secretariat: Tel: 0263/214.014, Fax: 0263/216.608, E-mail: office@aquabis.ro
 • Registratură: 0263/212.878

       Conducerea „AQUABIS” S.A.


Stimați consumatori,

„AQUABIS” S.A. revine cu noi imagini despre colmatarea stațiilor de pompare și a stațiilor de epurare din aria de exploatare. Mai jos vă prezentăm câteva instantanee de la intervențiile recente la stațiile de pompare și de epurare de la Blăjeni, Arcalia, Orhei și Satu Nou. După cum se vede este vorba de multe deșeuri textile, pampersuri, tampoane etc. a căror loc ar fi în lada de gunoi menajer colectat și în mediul rural.

Stațiile de pompare și stațiile de epurare sunt proiectate să funcționeze în regim automat și au dotări moderne la nivel european. Rețelele de apă și canalizare sunt realizate prin proiecte finanțate de Uniunea Europeană scopul lor fiind asigurarea unei vieți decente și în mediul rural.

Intervenția și mentenanța la stațiile de pompare și la stațiile de epurare a căror funcționare este întreruptă datorită blocajelor presupune costuri mari drept pentru care „AQUABIS” S.A. face un apel către consumatorii din zonele vizate să nu mai arunce în căminele de racord și în căminele colectoare resturi menajere. Rețeaua de canalizare este construită pentru colectarea și epurarea apelor uzate menajere.

       Conducerea „AQUABIS” S.A.


Stimați consumatori,

„AQUABIS” S.A. vă roagă să utilizați sistemul de canalizare în mod civilizat. În vasele de wc nu se aruncă: șervețele umede, tampoane, pampersuri, resturi alimentare, cârpe, mănuși de plastic, măști, resturi de vopsea, ambalaje de plastic și carton, ulei alimentar uzat etc.

În căminele de racord nu se aruncă: haine uzate, moloz chiar dacă este lichid, lemne, ambalaje de tot felul. Căminele de vizitare și de racord sunt construite pentru inspecția rețelei și pentru intervenții menite să asigure buna funcționare a rețelelor de canalizare. Capacele căminelor de racord și a căminelor de rețea nu trebuie blocate cu pământ, nisip, pietriș sau alte materiale.

Atașăm o succesiune de instantanee surprinse atunci când lucrătorii noștri au intervenit la blocaje. Pe viitor vă vom prezenta și altele care vor fi nominalizate pe zone, străzi și localitățile unde s-a intervenit pentru decolmatarea căminelor de racord și colectoarelor de canalizare.

       Conducerea „AQUABIS” S.A.


Stimați abonați,

În conformitate cu Decizia nr.86/17.06.2020 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice, începând cu data de 01.07.2020 prețul pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a „AQUABIS” S.A. se modifică astfel:

   – Apă potabilă produsă, transportată și distribuită – 4,20 lei/mc. exclusiv TVA
   – Canalizare-epurare – 3,16 lei/mc. exclusiv TVA

Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare s-a ajustat cu creșterile aferente anului 2020 cât și cu indicele prelurilor de consum până la nivelul lunii iunie 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare modificat și completat prin Actul Adițional nr. 39 / 05.02.2020 și ale Contractului de finanțare nr.314/24.03.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și „AQUABIS” S.A..

       Conducerea „AQUABIS” S.A.

  image_pdfimage_print

  Dispecerat Non-Stop


  0263/213.117; 0372.74.24.78
  Ad
  Ad
  Ad
  Ad

  Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

  Ad
  Ad