Comunicate de presă

Modificarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare

Începând cu data de 01 ianuarie 2023, se va modifica prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare.

Tarifele au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/17.09.2008, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente și ale Contractului de finanțare nr. 314/24.03.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și AQUABIS S.A. pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza Deciziei nr. 219/05.12.2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Pentru anul 2023, strategia tarifară prevede ajustarea prețurilor și tarifelor atât în termeni reali (3% apă, respectiv 5% canalizare), cât și cu inflația.

Prin urmare, noile prețuri și tarife practicate de AQUABIS S.A. începând cu data de 01 ianuarie 2023, la nivelul întregii zone de operare, sunt următoarele:

 • pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, prețul este de 7,33 lei/mc (exclusiv TVA); 7,99 lei/mc (cu TVA 9%);
 • pentru canalizare – epurare, tariful este de 6,16 lei/mc (exclusiv TVA); 6,71 lei/mc (cu TVA 9%).

CONDUCEREA AQUABIS S.A.

Apel la responsabilitate civică în Comuna Telciu

Raportat la starea de nemulțumire a locuitorilor comunei Telciu care dețin branșamente de apă la sistemul public de alimentare cu apă, dar refuză în continuare încheierea contractui de furnizare a serviciului de alimentare cu apă cu societatea noastră, facem apel la responsabilitate civică, bună credință și la respectarea prevederilor legale în vigoare și a convențiilor asumate potrivit legii. Având în vedere starea conflictuală existentă dorim să subliniem următoarele:

 1. Societatea AQUABIS S.A. este Întreprindere Publică potrivit legii și totodată Operatorul Regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Bistrița-Năsăud, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 3/17.09.2008, încheiat cu Autoritatea Delegantă – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud (în continuare A.D.I.)
 2. Comuna Telciu, acționar al AQUABIS S.A. și membră a A.D.I. de la înființarea acesteia, a aprobat încă din anul 2008 Contractul de Delegare nr. 3/17.09.2008 precum și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Telciu către Societatea AQUABIS S.A., iar ulterior a aprobat lista cu bunurile din domeniul public al Comunei Telciu aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Telciu care se concesionează prin Contractul de Delegare către AQUABIS S.A.
 3. În urma finanțării obținute prin Contractul de Finanțare nr. 35/31.03.2016 încheiat de către societatea AQUABIS S.A cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, s-a atribuit Contractul de Lucrări CL6 – LOT3 nr. 23A/11.04.2018 în baza căruia, în luna septembrie 2020 au fost recepționate lucrările de extindere și reablilitare a sistemului de alimentare cu apă al Comunei Telciu (7,7 km rețea distribuție apă, 750 branșamente, captare apă, stație tratare, reabilitare rezervoare apă etc.) în valoare totală de 4.292.677 lei.
 4. După preluarea investițiilor menționate anterior, până în prezent, societatea noastră a încheiat un număr de 310 contracte de furnizare a serviciului de alimentare cu apă, cu locuitori ai Comunei Telciu care au înțeles să se conformeze cerințelor legale în vigoare. Potrivit disp. art. 31 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 ”furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează NUMAI pe bază de contract de furnizare/prestare”.
 5. Ceilalți locuitori ai Comunei Telciu care dețin branșamente de apă la sistemul public de alimentare cu apă dar refuză încheierea contractului, utilizează serviciul în mod neautorizat. În această împrejurare ”Operatorii serviciilor de utilităţi publice sunt în drept să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile”.
 6. În acord cu prevederile legale antemenționate, un număr de 845 de locuitori din localitatea Telciu și Telcișor, branșați la rețeaua de alimentare cu apă și care nu au încheiate Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă, au fost notificați prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Joldeș Ovidiu Laurențiu, în vederea sus suspendării serviciului de alimentare cu apă, sens în care li s-a acordat preavizul legal de 5 zile.
 7. Este adevărat că pe perioada stării de alertă operatorii de servicii de utilități publice au obligația de a asigura continuitatea prestării serviciilor de utilități publice, însă această obligație este instituită doar în beneficiul utilizatorilor autorizați ai serviciilor de utilități, care dețin un contract valabil de furnizare semnat cu operatorul, nu și în beneficiul persoanelor care încalcă legea cu bună știință, utilizând serviciul public de alimentare cu apă în mod neautorizat, fără contract, fapt care conform legii constituie contravenție sau infracțiune, după caz.

Față de toate aspectele prezentate, apreciem că demersurile pe care societatea noastră le întreprinde se circumscriu în totalitate cadrului legal special instituit prin Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, motiv pentru care, odată în plus, facem apel la responsabilitate civică, bună credință și la respectarea prevederilor legale în vigoare și a convențiilor asumate potrivit legii.

Conducerea „AQUABIS” S.A.

Descarcă Comunicatul de presă

Data afişării anunţului pe site: 23.08.2021


Stimați abonați,

Începând cu data de 1 iulie 2021, se va modifica prețul pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare.

Tarifele au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare modificat și completat prin Actul Adițional nr. 39/05.02.2020 și ale Contractului de finanțare nr. 314/24.03.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și AQUABIS S.A. pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza deciziei nr. 75/27.05.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Prin urmare, noile prețuri și tarife practicate de AQUABIS S.A. începând cu data de 1 iulie 2021, la nivelul întregii zone de operare, sunt următoarele:

 • pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită, prețul este de 4,48 lei/mc (exclusiv TVA),
 • pentru canalizare – epurare, prețul este de 3,43 lei/mc (exclusiv TVA).

Prețul cu TVA (9%) este 4,88 lei/mc pentru apă şi 3,74 lei/mc pentru canalizare.

Conducerea „AQUABIS” S.A.


Stimați consumatori,

„AQUABIS” S.A. revine cu noi imagini despre colmatarea stațiilor de pompare și a stațiilor de epurare din aria de exploatare. Mai jos vă prezentăm câteva instantanee de la intervențiile recente la stațiile de pompare și de epurare de la Blăjeni, Arcalia, Orhei și Satu Nou. După cum se vede este vorba de multe deșeuri textile, pampersuri, tampoane etc. a căror loc ar fi în lada de gunoi menajer colectat și în mediul rural.

Stațiile de pompare și stațiile de epurare sunt proiectate să funcționeze în regim automat și au dotări moderne la nivel european. Rețelele de apă și canalizare sunt realizate prin proiecte finanțate de Uniunea Europeană scopul lor fiind asigurarea unei vieți decente și în mediul rural.

Intervenția și mentenanța la stațiile de pompare și la stațiile de epurare a căror funcționare este întreruptă datorită blocajelor presupune costuri mari drept pentru care „AQUABIS” S.A. face un apel către consumatorii din zonele vizate să nu mai arunce în căminele de racord și în căminele colectoare resturi menajere. Rețeaua de canalizare este construită pentru colectarea și epurarea apelor uzate menajere.

Conducerea „AQUABIS” S.A.


Stimați consumatori,

„AQUABIS” S.A. vă roagă să utilizați sistemul de canalizare în mod civilizat. În vasele de wc nu se aruncă: șervețele umede, tampoane, pampersuri, resturi alimentare, cârpe, mănuși de plastic, măști, resturi de vopsea, ambalaje de plastic și carton, ulei alimentar uzat etc.

În căminele de racord nu se aruncă: haine uzate, moloz chiar dacă este lichid, lemne, ambalaje de tot felul. Căminele de vizitare și de racord sunt construite pentru inspecția rețelei și pentru intervenții menite să asigure buna funcționare a rețelelor de canalizare. Capacele căminelor de racord și a căminelor de rețea nu trebuie blocate cu pământ, nisip, pietriș sau alte materiale.

Atașăm o succesiune de instantanee surprinse atunci când lucrătorii noștri au intervenit la blocaje. Pe viitor vă vom prezenta și altele care vor fi nominalizate pe zone, străzi și localitățile unde s-a intervenit pentru decolmatarea căminelor de racord și colectoarelor de canalizare.

Conducerea „AQUABIS” S.A.


Stimați abonați,

În conformitate cu Decizia nr.86/17.06.2020 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice, începând cu data de 01.07.2020 prețul pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a „AQUABIS” S.A. se modifică astfel:

 • Apă potabilă produsă, transportată și distribuită – 4,20 lei/mc. exclusiv TVA
 • Canalizare-epurare – 3,16 lei/mc. exclusiv TVA

Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare s-a ajustat cu creșterile aferente anului 2020 cât și cu indicele prelurilor de consum până la nivelul lunii iunie 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare modificat și completat prin Actul Adițional nr. 39 / 05.02.2020 și ale Contractului de finanțare nr.314/24.03.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și „AQUABIS” S.A..

Conducerea „AQUABIS” S.A.

  Dispecerat Non-Stop


  0263/213.117; 0372742478
  Plată online fără autentificare în cont

  Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

  februarie 2023
  LMaMiJVSD
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28      
  « ian.   mart. »