Comunicat de presă referitor la tarifele practicate și poziția ocupată în clasamentul național

Comunicat de presă referitor la tarifele practicate și poziția ocupată în clasamentul național

Pentru o informare corectă a locuitorilor județului Bistrița-Năsăud beneficiari ai serviciului de apă și canalizare, operatorul Aquabis SA aduce o serie de precizări ca urmare a articolului apărut în publicația Timp Online cu privire la tarifele practicate și poziția ocupată în clasamentul național (Bistrița, în top 10 orașe din România unde se plătește cea mai scumpă apă).

Operatorul Aquabis SA se situează pe locul 21 la nivel național în clasamentul tarifelor practicate de către operatorii serviciilor de apă și canalizare, conform tabelului A.N.R.S.C. actualizat la data de 01.01.2024, pe care îl regăsiți atașat. Astfel, tariful aplicabil la nivelul județului Bistrița-Năsăud prin Decizia cu nr. 219/05.12.2022 a Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este 7,33 lei/mc pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, respectiv 6,16 lei/mc pentru canalizare – epurare (exclusiv TVA).

În ceea ce privește modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică preluată în sistemul public de canalizare, menționăm faptul că aceasta se realizează în conformitate cu prevederile Legii 241/2006-Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu Ordinul 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. şi cu Regulamentul AQUABIS S.A. de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, după formula detaliată în articolul publicat și menționată în conținutul fiecărei facturi:

Qm = ( SC • 0.85 + SN • 0.05 ) • K

Este important de menționat faptul că stabilirea cantității de apă meteorică este influențată de suprafața construită, respectiv neconstruită declarată la momentul întocmirii contractului și probată prin documentele depuse la dosar de către fiecare abonat în parte și de coeficientul de precipitații comunicat lunar de către Administrația Națională de Meteorologie.

Prin urmare, având în vedere variabilele luate în considerare în formula de calcul a cantității de apă meteorică facturată (suprafața construită, suprafața neconstruită și coeficientul lunar de precipitații), aceasta este distinctă pentru fiecare locație de consum în parte.

Serviciul relații publice și mass-media


Silviu Gorea

Website: