Semnarea Contractului de lucrări CL2

Semnarea Contractului de lucrări CL2

Azi, 05.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 2 „Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița” cu Asocierea MIS GRUP SRL – AQUA SERV SRL – CRCI 3 SRL.

Contractul are o valoare totală eligibilă de 109.478.882,98 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

  • Extinderea conductei de aducțiune de apă (1.760 m);
  • Reabilitarea conductei de aducțiune de apă (4.066 m);
  • Extinderea rețelelor de distribuție de apă (22.074 m) + 839 branșamente;
  • Reabilitarea rețelelor de distribuție de apă (24.026 m) + 993 branșamente;
  • Extinderea rețelelor de canalizare (20.377 m) + 1.026 racorduri;
  • Reabilitarea rețelelor de canalizare (9.692 m) + 533 racorduri;
  • Construirea a 4 stații de pompare a apei potabile noi;
  • Modernizarea stației de pompare a apei potabile din cartierul RAAL;
  • Construirea a 5 stații de pompare a apei uzate noi;
  • Reabilitarea a 5 stații de pompare a apei uzate noi.

Serviciul relații publice și mass-media


Silviu Gorea

Website: