Comunicat de presă referitor la contractarea asistenței tehnice pentru lucrările realizate pe PDD

Comunicat de presă referitor la contractarea asistenței tehnice pentru lucrările realizate pe PDD

Azi, 29.01.2024 în prezența domnilor Ciprian Ceclan Oprea, Director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și reprezentant al acționarului majoritar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AQUABIS S.A.; Răzvan Adrian Grec, Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud; Ion Șandru, Director general al Societății AQUABIS S.A.; Andrei Rusu și Radu Dan Păunescu, reprezentant, respectiv administrator al Societății TADECO CONSULTING, lider al Asocierii TADECO CONSULTING – Resourcing Environmental Consulting SRL – CLEAN AQUA PROJECT, câștigător al licitației, s-a semnat contractul de servicii de asistență tehnică pentru toate contractele de execuție care se implementează de către AQUABIS S.A. pe PDD (Programul de Dezvoltare Durabilă – care continuă POIM-ul).

Valoarea contractată este de 23.160.825 lei fără TVA, iar perioada de implementare este de 52 luni.

Serviciile contractate sunt:

 • Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor:
  • Activități privind supervizarea lucrărilor (faza de pre-construcție, faza de construcție, faza de post-construcție)
 • Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului:
  • Asistență tehnică din partea Proiectantului conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor
  • Actualizarea Master Planului în aria de operare în vederea realizării Master Planului județului Bistrița-Năsăud, revizuit
  • Actualizarea Strategiei privind Managementul apelor uzate industriale în aria de operare
  • Actualizarea sistemului de Management al pierderilor în rețelele de apă și apă uzată
  • Organizare evenimente și asigurarea publicității Proiectului

 

Serviciul relații publice și mass-media


Silviu Gorea

Website: