Comunicat de presă cu privire la contractul de lucrări CL2 “Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița”

Comunicat de presă cu privire la contractul de lucrări CL2 “Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița”

Aquabis SA informează locuitorii municipiului Bistrița cu privire la faptul că astăzi, 19.01.2024, comisia de evaluare a ofertelor pentru contractul de lucrări CL2 “Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița” a finalizat raportul procedurii și a transmis comunicările către participanți.

Dacă în perioada următoarelor 10 zile, conform prevederilor Legii 101/2016, nu se vor depune contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, se va proceda la semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător, în perioada 5-9 februarie 2024.

Serviciul relații publice și mass-media


Silviu Gorea

Website: