Comunicat de presă cu privire la calitatea apei furnizată

Comunicat de presă cu privire la calitatea apei furnizată

Întrucât în mediul online s-au răspândit diverse speculații cu privire la calitatea apei furnizată de către societatea noastră pornind de la un raport publicat pe site-ul DSP Bistrița-Năsăud, Aquabis S.A. dorește să aducă câteva clarificări în legătură cu acest subiect.

Cerințele privind calitatea apei potabile sunt stabilite prin Legea nr.458/2002 cu modificările ulterioare, abrogată și înlocuită cu Ordonanța nr. 7/2023. Aceasta prevede o limită de 5% probe necorespunzătoare microbiologic din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic. Aquabis S.A. se încadrează în acest standard, numărul de analize necorespunzătoare fiind sub limita admisă de lege. Pentru exemplificare, vom face referire la parametrul Escherichia coli (E. coli). În decursul anului 2022 laboratorul nostru a efectuat un număr de 367 probe pentru parametrul menționat la plecare din stația Bistrița, din care 2 au fost necorespunzătoare, iar de pe rețeaua Bistrița, municipiu și cartierele aferente (Viișoara, Sigmir, Unirea) s-a efectuat un număr de 679 probe din care 0 necorespunzătoare. Menționăm că valorile care apar în raportul DSP Bistrița-Năsăud reprezintă numărul total de analize efectuate pe fiecare parametru în parte.
Conform Hotărârii nr. 342 din 2013, privind modificarea și completarea HG nr. 974 din 2004:

Art.4 alin. (1) – “apa potabilă este considerată sanogenă și curată dacă în proba prelevată la ieșire din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, Escherichia coli (E. coli) și streptococi fecali se încadrează în 95% din probele prelevate pe durata unui an calendaristic”

Art.4 alin. (2) – “apa potabilă este considerată sanogenă și curată la punctul de ieșire din rezervorul de înmagazinare dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absența acestora în 95% din probele prelevate pe durata unui an calendaristic”.

Amintim consumatorilor că laboratoarele Aquabis S.A. sunt acreditate RENAR, astfel că acestea dispun de toate resursele necesare executării analizelor în cele mai optime condiții pentru asigurarea acurateții rezultatelor. De asemenea, calitatea apei pe parcursul tuturor etapelor procesului de tratare este atent monitorizată 24 din 24 ore, în laboratoarele de determinări fizico-chimice activitatea desfășurându-se continuu.

Având în vedere aspectele precizate, Aquabis S.A. îi asigură pe consumatori că apa furnizată la nivelul întregii arii de operare este potabilă, toți parametrii de calitate încadrându-se în intervalele de referință impuse de normativele în vigoare.

Conducerea „AQUABIS” S.A.


Silviu Gorea

Website: