Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC AQUABIS SA, titulară a proiectului: „Reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Valea Budacului, str. Grănicerilor, b-dul Independenței, str. Lalelelor, str. Lăcrămioarelor, str. Arțarilor, Aleea Șoimilor, str. Dragoș Vodă, str. Bârgăului, str. Emil Gârleanu, str. Mihai Eminescu, str. Nicolae Bălcescu, Aleea Sălciilor, str. Toamnei, str. Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, str. Ion Rațiu, str. Someșului, Aleea Heniu, județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Licitație deschisă privind vânzarea a două autovehicule

AQUABIS SA anunță desfășurarea licitației deschise, cu strigare, cu plata integrală pentru vânzarea a două autovehicule din parcul propriu mara NISSAN PATHFINDER, an fabricație 2006, motorină, tracțiune integrală, 5 locuri, locație Strada Simpozionului, nr. 1, Bistrița (Stația epurare), preț de pornire 2500 lei. Garanția de participare este în cuatum de 10% din prețul de vânzare al vehiculelor.

Autovehiculele se vând „așa cum sunt”, „acolo unde sunt”, fără nicio obligație din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de încarcerarea-descarcerarea, remorcarea, transportul, asigurarea și alte cheltuieli legate de preluarea autoturismelor de către noul proprietar.

Licitația va avea loc în data de 14.10.2022 ora 12:00 la sediul AQUABIS SA din Bistrița, Strada Parcului, nr. 1, în sala de ședințe.

Înregistrarea participanților se face la numărul de telefon 0735781958.

Șef Sector Transporturi
Ion Borgovan


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

AQUABIS SA, titulară a proiectului: Modificare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Bistrița-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Modificare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat pe raza a 47 unităţi administrativ teritoriale cuprinzând 139 localităţi: municipiul Bistriţa, oraşele Beclean, Năsăud şi Sângeorz-Băi şi 43 de comune, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Lansarea platformei „contul tău” pe site-ul AQUABIS

Stimați clienți,

AQUABIS S.A. vă pune la dispoziție platforma „contul tău” unde puteți:

 • vizualiza detalii referitoare la contract;
 • vizualiza istoricul facturi emise;
 • vizualiza plățile efectuate și facturile restante;
 • plăti facturile online, direct din cont;
 • primi informări cu privire la sistarea furnizării apei reci.
 
Accesul la platformă se realizează fie din meniul principal accesând butonul „Contul tău AQUABIS”, fie direct accesând linkul: https://contulmeu.aquabis.ro/.


Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025


Plata online a facturii fără autentificare, direct pe site-ul AQUABIS

Stimați clienți,

Vă informăm că achitarea facturii emisă de „AQUABIS” S.A. se poate realiza și pe site-ul nostru fără autentificare, accesând acest link: https://plataonline.aquabis.ro.

Pentru aceasta aveți nevoie de codul de client și de numărul unei facturi emisă pe codul de client respectiv.

Dacă nu știți codul de client sau factura, fie puteți solicita primirea facturii pe email (în format pdf) prin înregistrarea adresei email de corespondență (vezi cum poți solicita emiterea facturii pe email), fie puteți contacta departamentul Urmărire Încasare Producție din cadrul unității noastre.


Transmitere factură în format electronic

Stimați clienți,

Vă informăm că puteți primi factura pe email (în format pdf) prin înregistrarea adresei email de corespondență prin următoarele metode:
 
a. Completarea la sediul „AQUABIS” S.A. >unui formular de înnoire a datelor de contact;
b. Trimiterea pe adresa office@aquabis.ro a unui email conținând următoarele informații:

 • cod client,
 • un număr de factură emis de „AQUABIS” S.A. pe acest cod de client,
 • număr de telefon,
 • cod numeric personal,
 • adresa email de corespondență unde doriți să fie transmise facturile.

c. Completarea și transmiterea online a formularului accesând linkul următor:
click aici pentru solicitarea online a transmiteriie facturii în format electronic

Vă mulțumim pentru înțelegere,

       Conducerea „AQUABIS” S.A.


Modalitate facturare consum estimat / regularizat

Stimate consumator

Conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apa și canalizare din județul Bistrița, aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare Bistrița, cu Hotararea 18 / 30.09.2014, vă informăm că citirea contoarelor pentru zona Bistrița și cartierele: Unirea, Ghinda, Sigmir, Viișoara, Sărata, Sărățel, se face din 2 în 2 luni.

Facturile se vor emite lunar astfel:

 • o lună estimare;
 • o lună regularizare consum prin citire apometru.
 
În cazul în care consumatorul consideră că estimarea cantității de apă în vederea facturării este prea mare, este invitat la sediul societății în vederea stabilirii estimării.


Compartiment reaclații cu publicul

„AQUABIS” S.A. prin compartimentul Relaţii cu Publicul pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii cu privire la:

 • calitatea apei;
 • organizarea vizitelor cu clase de elevi în staţiile de tratare şi epurare a apei.
 
În vederea organizării eficiente, vizitele pot fi programate la sediul AQUABIS, telefon 0263/214.014, persoană de contact dna. Niculai Ioana.