Răspuns la articolul tendențios publicat de Gazeta de Bistrița

Ca urmare a informațiilor tendențios prezentate în articolul apărut în cadrul publicației Gazeta de Bistrița (DSP a găsit „balauri” în apa care ajunge la populație și spune că Aquabis nu o tratează cum trebuie) menite să dezinformeze populația și să stârnească controverse pe marginea calității apei furnizate de societatea noastră, Aquabis SA dorește să aducă câteva clarificări în legătură cu acest subiect.

Aspectul fundamental care trebuie luat în considerare în ceea ce privește raportul făcut public de către Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud îl reprezintă faptul că valorile prezentate includ analize efectuate cu precădere în zone de aprovizionare cu apă în care societatea noastră NU operează serviciul sau în zone în care populația beneficiază de dublă alimentare (deține încă o sursă de apă), astfel rezultatele neconforme prezentate în raport aferente întregului județ nu pot fi atribuite în totalitate “deficiențelor” în tratarea apei de către furnizorul de apă-canal.

În concret, zonele de aprovizionare cu apă în care operatorul Aquabis S.A. NU operează, dar care stau la baza rezultatelor prezentate în raport sunt Telciu, Parva, Măgura Ilvei, Romuli, Arșița, în timp ce zonele de aprovizionare cu apă Șieu și Șanț beneficiază de dublă alimentare.

Mai mult decât atât, valorile menționate în raportul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud ca fiind neconforme se raportează la un total de 36434 de analize efectuate și reprezintă un procent de 0,28 pentru E. coli, 0,33 pentru Enterococi intestinali, respectiv 1,21 pentru bacterii coliforme.

Cerințele privind calitatea apei potabile sunt stabilite prin Ordonanța nr. 7/2023. Aceasta prevede o limită de 5% probe necorespunzătoare microbiologic din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

Pe parcursul anului 2023 pentru apa distribuită în municipiul Bistrița, Aquabis S.A. a efectuat un număr de 8348 analize, încadrându-se în normele legale cu un procent de 99,98% analize conforme din punct de vedere fizico-chimic, respectiv 99,68% analize conforme din punct de vedere bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,89%.

Pentru apa potabilă la ieșirea din Stația de tratare Bistrița s-au efectuat un număr de 26969 analize, care au corespuns normativelor în vigoare în proporție de 99,4 % din punct de vedere fizico-chimic și în proporție de 99,65 % din punct de vedere bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,52%.

Amintim consumatorilor că laboratoarele Aquabis S.A. sunt acreditate RENAR, astfel că acestea dispun de toate resursele necesare executării analizelor la cele mai înalte standarde pentru asigurarea acurateții rezultatelor. De asemenea, calitatea apei pe parcursul tuturor etapelor procesului de tratare este atent monitorizată 24 din 24 ore, în laboratoarele de determinări fizico-chimice activitatea desfășurându-se continuu.

În consecință, Aquabis S.A. îi asigură pe consumatori că apa furnizată la nivelul întregii arii de operare este potabilă, toți parametrii de calitate încadrându-se în intervalele de referință impuse de normativele în vigoare.

De asemenea, având în vedere impactul informațiilor propagate în rândul beneficiarilor serviciului de alimentare cu apă de pe raza județului Bistrița-Năsăud cauzate de transmiterea tendențioasă a informațiilor, Aquabis S.A. își rezervă dreptul de a acționa pe cale juridică încercările de dezinformare care provoacă daune (de orice natură) operatorului.

Conducerea AQUABIS S.A.


Comunicat ajustare tarif 2024

Începând cu data de 11 aprilie 2024, se vor ajusta prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare.

Prețul și tariful au fost ajustate în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Art. 35 alin (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/17.09.2008, modificat și completat prin Actul Adițional nr. 76/14.03.2024 și ale Contractului de finanțare nr. 314/24.03.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și AQUABIS S.A. pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza Deciziei nr. 43/26.03.2024 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Pentru anul 2024, strategia tarifară prevede ajustarea prețurilor și tarifelor doar cu inflația.

Prin urmare, noile prețuri și tarife practicate de AQUABIS S.A. începând cu data de 11 aprilie 2024, la nivelul întregii zone de operare, sunt următoarele:

 • pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, prețul este de 7,96 lei/mc (exclusiv TVA); 8,67 lei/mc (cu TVA 9%).
 • pentru canalizare – epurare, tariful este de 6,69 lei/mc (exclusiv TVA); 7,29 lei/mc (cu TVA 9%).

CONDUCEREA „AQUABIS” S.A.


Semnarea Contractului de lucrări CL1 Lot2

Azi, 26.03.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 1 Lot 2: „Construire/modernizare SEAU Bistrița și Josenii Bârgăului, Lechința”” cu Asocierea AWE INFRA SRL (lider), HYDROSTROY AD, CAMPREDO CONSTRUCT SRL, AQUA TECHNOLOGY DESIGN SRL.

Valoarea contractată este de 68.234.435 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 22 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • Proiectare și execuție lucrări de reabilitare / modernizare SEAU Bistrița (stația de epurare a apelor uzate):
  • Acoperire obiecte
  • Instalare copertine
  • Montaj instalații și echipamente pentru dezodorizare
  • Dotare SEAU cu o instalație de uscare și peletizare nămol
  • Linie uscare avansată a nămolului
  • Instalație de peletizare
  • Înlocuire echipamente tehnologice
 • Proiectare și execuție lucrări de extindere SEAU Lechința:
  • Linia apei
  • Linia nămolului

Serviciul relații publice și mass-media


Semnarea Contractului de lucrări CL6

Azi, 12.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări „CL 6 – Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tiha Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud” cu Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – AQUA SERV S.R.L..

Valoarea contractată este de 48.445.412,73 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 18 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • conductă nouă de aducțiune (1.959 m);
 • GA (Gospodărie de apă) va fi amplasată în localitatea Tiha Bârgăului pentru a asigura rezerva de apă necesară pentru localitățile Tiha Bârgăului, Tureac și Mureșenii Bârgăului; se vor construi 2 rezervoare noi, 1 stație de clorinare, 1 stație de pompare;
 • extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile (31.476 m) + branșamente (1.066 buc.) în loc. Tiha Bârgăului, loc. Mureșenii Bârgăului, loc. Tureac;
 • se vor realiza 9 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea debitului și presiunii la consumatorii deserviți de rețelele de distribuție noi (1 în loc. Tiha Bârgăului, 5 în loc. Tureac și 3 în loc. Mureșenii Bârgăului);
 • extinderea rețelei de canalizare pe 45 de străzi (19.562 m) + 699 buc. de racorduri în loc. Tiha Bârgăului, loc. Tureac, loc. Mureșenii Bârgăului;
 • se vor construi 11 stații de pompare a apelor uzate menajere noi (SPAU-uri): 2 în loc. Tiha Bârgăului, 2 în Tureac și 7 în loc. Mureșenii Bârgăului.

Serviciul relații publice și mass-media


Semnarea Contractului de lucrări CL3 Lot2

Azi, 07.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 3 – Reabilitare conductă de aducțiune Bistrița Lechința și extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești – Lot 2: Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești cu Asocierea Frasinul S.R.L. (lider), Ambient Construct Solutions S.R.L., Energomontaj S.A. și terț susținător, Construcții Erbașu S.A..

Valoarea contractată este de 83.849.662,24 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • Conductă nouă de aducțiune Lechința-Miceștii de Câmpie (21.758m) + 1 stație de pompare nouă, pentru a asigura alimentarea cu apă a 13 localități din 4 UAT-uri (comunele Lechința, Sânmihaiu de Câmpie, Miceștii de Câmpie și Budești)

UAT SÂNMIHAIU DE CÂMPIE:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sânmihaiu de Câmpie cu o lungime de 1.034m + 2 rezervoare + 1 stație de clorinare nouă
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Sânmihaiu de Câmpie (1.034m)
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (37.033m):
  • în localitatea Stupini: 3.852 m
  • în localitatea Sânmihaiu de Câmpie: 12.715 m
  • în localitatea La Curte: 4.778 m
  • în localitatea Brăteni: 5.855 m
  • în localitatea Zoreni: 9.833 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 660 gospodării:
  • în localitatea Stupini: 58
  • în localitatea Sânmihaiu de Câmpie: 282
  • în localitatea La Curte: 74
  • în localitatea Brăteni: 78
  • în localitatea Zoreni: 168
 • se va construi 1 stație de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile La Curte, Brăteni și Stupini

UAT BUDEȘTI:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Budești cu o lungime de 9.100 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de pompare apă potabilă nouă;
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Budești (9.100 m) + 1 stație de pompare nouă + 1 stație de clorinare
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (45.475 m):
  • în localitatea Țagu: 12.475 m
  • în localitatea Țăgșoru: 9.134 m
  • în localitatea Fânațe: 10.346 m
  • în localitatea Budești: 13.520 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 766 gospodării:
  • în localitatea Țagu: 235
  • în localitatea Țăgșoru: 134
  • în localitatea Fânațe: 155
  • în localitatea Budești: 242
 • se vor construi 2 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Țagu și Țăgșoru

UAT MICEȘTII DE CÂMPIE:

 • gospodărie de apă Miceștii de Câmpie cu 2 rezervoare de înmagazinarea apei, 1 stație de clorinare nouă, 1 stație de pompare apă potabilă nouă
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (23.742 m):
  • în localitatea Visuia: 12.660 m
  • în localitatea Miceștii de Câmpie: 6.424 m
  • în localitatea Fântânița: 4.658 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 414 gospodării:
  • în localitatea Visuia: 143 m
  • în localitatea Miceștii de Câmpie: 148 m
  • în localitatea Fântânița: 123 m
 • se vor construi 3 stații de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Miceștii de Câmpie și Visuia

UAT LECHINȚA:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sângeorzu Nou cu o lungime de 1.308 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de clorinare nouă;
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă în loc. Sângeorzu Nou (10.664 m);
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 321 gospodării;
 • extindere rețea de canalizare (7.198 m):
  • în localitatea Vermeș: 6.423 m
  • în localitatea Lechința: 775 m
 • vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 276 gospodării:
  • în localitatea Vermeș: 255
  • în localitatea Lechința: 21
 • se vor construi 5 stații de pompare apă uzată noi + 4 vor fi reabilitate

Serviciul relații publice și mass-media


Semnarea Contractului de lucrări CL2

Azi, 05.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 2 „Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița” cu Asocierea MIS GRUP SRL – AQUA SERV SRL – CRCI 3 SRL.

Contractul are o valoare totală eligibilă de 109.478.882,98 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • Extinderea conductei de aducțiune de apă (1.760 m);
 • Reabilitarea conductei de aducțiune de apă (4.066 m);
 • Extinderea rețelelor de distribuție de apă (22.074 m) + 839 branșamente;
 • Reabilitarea rețelelor de distribuție de apă (24.026 m) + 993 branșamente;
 • Extinderea rețelelor de canalizare (20.377 m) + 1.026 racorduri;
 • Reabilitarea rețelelor de canalizare (9.692 m) + 533 racorduri;
 • Construirea a 4 stații de pompare a apei potabile noi;
 • Modernizarea stației de pompare a apei potabile din cartierul RAAL;
 • Construirea a 5 stații de pompare a apei uzate noi;
 • Reabilitarea a 5 stații de pompare a apei uzate noi.

Serviciul relații publice și mass-media


Comunicat de presă referitor la contractarea asistenței tehnice pentru lucrările realizate pe PDD

Azi, 29.01.2024 în prezența domnilor Ciprian Ceclan Oprea, Director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și reprezentant al acționarului majoritar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AQUABIS S.A.; Răzvan Adrian Grec, Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud; Ion Șandru, Director general al Societății AQUABIS S.A.; Andrei Rusu și Radu Dan Păunescu, reprezentant, respectiv administrator al Societății TADECO CONSULTING, lider al Asocierii TADECO CONSULTING – Resourcing Environmental Consulting SRL – CLEAN AQUA PROJECT, câștigător al licitației, s-a semnat contractul de servicii de asistență tehnică pentru toate contractele de execuție care se implementează de către AQUABIS S.A. pe PDD (Programul de Dezvoltare Durabilă – care continuă POIM-ul).

Valoarea contractată este de 23.160.825 lei fără TVA, iar perioada de implementare este de 52 luni.

Serviciile contractate sunt:

 • Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor:
  • Activități privind supervizarea lucrărilor (faza de pre-construcție, faza de construcție, faza de post-construcție)
 • Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului:
  • Asistență tehnică din partea Proiectantului conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor
  • Actualizarea Master Planului în aria de operare în vederea realizării Master Planului județului Bistrița-Năsăud, revizuit
  • Actualizarea Strategiei privind Managementul apelor uzate industriale în aria de operare
  • Actualizarea sistemului de Management al pierderilor în rețelele de apă și apă uzată
  • Organizare evenimente și asigurarea publicității Proiectului

 

Serviciul relații publice și mass-media


Comunicat de presă referitor la tarifele practicate și poziția ocupată în clasamentul național

Pentru o informare corectă a locuitorilor județului Bistrița-Năsăud beneficiari ai serviciului de apă și canalizare, operatorul Aquabis SA aduce o serie de precizări ca urmare a articolului apărut în publicația Timp Online cu privire la tarifele practicate și poziția ocupată în clasamentul național (Bistrița, în top 10 orașe din România unde se plătește cea mai scumpă apă).

Operatorul Aquabis SA se situează pe locul 21 la nivel național în clasamentul tarifelor practicate de către operatorii serviciilor de apă și canalizare, conform tabelului A.N.R.S.C. actualizat la data de 01.01.2024, pe care îl regăsiți atașat. Astfel, tariful aplicabil la nivelul județului Bistrița-Năsăud prin Decizia cu nr. 219/05.12.2022 a Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este 7,33 lei/mc pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, respectiv 6,16 lei/mc pentru canalizare – epurare (exclusiv TVA).

În ceea ce privește modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică preluată în sistemul public de canalizare, menționăm faptul că aceasta se realizează în conformitate cu prevederile Legii 241/2006-Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu Ordinul 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. şi cu Regulamentul AQUABIS S.A. de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, după formula detaliată în articolul publicat și menționată în conținutul fiecărei facturi:

Qm = ( SC • 0.85 + SN • 0.05 ) • K

Este important de menționat faptul că stabilirea cantității de apă meteorică este influențată de suprafața construită, respectiv neconstruită declarată la momentul întocmirii contractului și probată prin documentele depuse la dosar de către fiecare abonat în parte și de coeficientul de precipitații comunicat lunar de către Administrația Națională de Meteorologie.

Prin urmare, având în vedere variabilele luate în considerare în formula de calcul a cantității de apă meteorică facturată (suprafața construită, suprafața neconstruită și coeficientul lunar de precipitații), aceasta este distinctă pentru fiecare locație de consum în parte.

Serviciul relații publice și mass-media


Comunicat de presă cu privire la contractul de lucrări CL2 “Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița”

Aquabis SA informează locuitorii municipiului Bistrița cu privire la faptul că astăzi, 19.01.2024, comisia de evaluare a ofertelor pentru contractul de lucrări CL2 “Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița” a finalizat raportul procedurii și a transmis comunicările către participanți.

Dacă în perioada următoarelor 10 zile, conform prevederilor Legii 101/2016, nu se vor depune contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, se va proceda la semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător, în perioada 5-9 februarie 2024.

Serviciul relații publice și mass-media


Precizări cu privire la motivele care au condus la întârzierea implementării Master Planului de apă și canalizare, precum și la investițiile alocate municipiului

Pentru o informare corectă a opiniei publice ca urmare a declarațiilor susținute de către primarul municipiului Bistrița, Aquabis SA face următoarele precizări cu privire la motivele care au condus la întârzierea implementării Master Planului de apă și canalizare, precum și la investițiile alocate municipiului din surse proprii și prin programe de investiții cu finanțare europeană:

Prin adresa Aquabis cu Nr. 2608/19.10.2021, compania noastră a înștiințat Primăria Bistrița cu privire la faptul că aceasta nu a pus la dispoziție documente care să ateste apartenența la domeniul public al străzilor transmise inițial pentru a fi incluse în Master Planul de apă și canalizare aferent municipiului Bistrița. Este important de menționat faptul că apartenența la domeniul public al străzilor este o condiție indispensabilă pentru obținerea finanțării din fonduri europene. Prin intermediul aceleiași adrese s-a adus la cunoștința Primăriei Bistrița faptul că în absența unui răspuns prin care să fie clarificată situația juridică a terenurilor, Aquabis nu poate înainta procedura de obținere a avizelor și a autorizaților de construire necesare și, în consecință, nu se poate lansa procedura de licitație aferentă contractului de lucrări CL2.

În anul 2022, prin adresa cu Nr. 1858/04.05.2022, compania de consultanță în implementarea proiectului a transmis către Aquabis o ediție revizuită a contractului de lucrări CL2, luând în considerare noua valoare de deviz rezultată ca urmare a modificărilor solicitate de JASPERS (entitate a Comisiei Europene care expertizează proiectele) respectiv de eliminare a anumitor străzi din aplicație. La data adresei, nu exista rezoluție din partea JASPERS pentru aprobarea reabilitărilor propuse pentru municipiul Bistrița, astfel că prestatorul nu își asumă riscul lansării procedurii de licitație pentru contractul de lucrări CL2.

Acordul Primăriei Bistrița pentru realizarea lucrărilor ce afectează terenurile aparținând domeniului public al municipiului a fost comunicat societății Aquabis la data de 25.07.2022, iar la data de 27.10.2022 a fost eliberată Autorizația de construire.

Prima licitație de execuție a fost demarată la data de 27.07.2022, licitație la care s-au prezentat 2 firme care ulterior s-au retras invocând valoarea sumei licitate. Având în vedere faptul că la următoarele licitații nu au existat firme participante, s-a luat decizia de mărire a sumei licitate, astfel că la ultima licitație care a fost demarată s-au prezentat 2 firme. Raportul procedurii va fi finalizat la data de 15.02.2024.

Menționăm, de asemenea, faptul că Aquabis a executat lucrări în avans pe străzi care se suprapun proiectului Primăriei, după cum urmează:

 • pe strada General Grigore Bălan: lucrări în valoare de 1.287.000 lei
 • pe strada Calea Moldovei: lucrări în valoare de 180.000 lei
 • pe strada Tărpiului: lucrări în valoare de 423.000 lei
 • pe strada Gării: lucrări în valoare de 30.000 lei
 
Toate aceste valori au fost asigurate în integralitate din surse proprii ale societății Aquabis SA.
De asemenea, pe Bulevardul Decebal pentru a nu întârzia lucrările executate de către constructor, s-a
reproiectat investiția pe spațiul verde. Valoarea lucrării este de 3.107.672 lei.

Mai mult decât atât, Aquabis are în derulare în perioada 2023-2024 lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în municipiul Bistrița din surse proprii în valoare de 9.794.512 lei.

În continuare, Aquabis își arată totala deschidere și disponibilitate de colaborare cu orice beneficiar al proiectelor de investiții locale, ca partener egal și loial interesului public.

Serviciul relații publice și mass-media