Comunicat de presă cu privire la funcționarea sistemului de canalizare din municipiul Bistrița, de pe strada Grănicerilor

Având în vedere faptul că în contextul ploilor abundente din ultima perioadă, în spațiul public au fost divagate diverse informații în ceea ce privește funcționarea sistemului de canalizare din municipiul Bistrița de pe strada Grănicerilor, societatea Aquabis S.A. aduce o serie de precizări pentru o expunere în mod obiectiv și transparent a situației existente.

Sistemul de canalizare de pe strada Grănicerilor a fost executat de către Aquabis S.A. și dimensionat corespunzător până la intersecția cu strada Ioan Sabău, acolo unde locatarii au executat o extindere a sistemului de canalizare din PVC cu diametrul de 300, respectiv 250 mm, conductă care la ploi abundente nu poate să facă față la debitul de ape pluviale care ajunge în rețeaua respectivă.

În Avizul de amplasament eliberat de Aquabis S.A. în vederea construirii imobilelor din zonă se specifică faptul că „pentru ape pluviale societatea nu deține rețele de canalizare care să preia debitele și propunem deversarea lor în canalul deversor existent în zonă„. Mai mult decât atât, în Avizul de principiu eliberat în același scop, societatea nu a acordat debit pentru ape pluviale.

Până la extinderea zonei, strada Calea Moldovei dispunea de șanțuri de gardă și drenuri executate din conducte metalice perforate care preluau cantități mari din apa de ploaie și o dirijau în râul Bistrița, acestea fiind desființate odată cu realizarea construcțiilor din zonă.

Reiterăm faptul că gestionarea apei pluviale și găsirea de soluții care să rezolve această problemă îi revine autorității publice locale, Primăria Municipiului Bistrița. Prin Masterplanul de apă și canal, Uniunea Europeană nu finanțează sectorul apei pluviale, acesta fiind dedicat exclusiv apei menajere și sistemului de canalizare.

Conducerea AQUABIS S.A.


Procedura de selecție privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. pentru perioada 2024-2028

  


Semnarea Contractului de lucrări CL12 Lot1

Azi, 16.05.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 12 Lot 1: „Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă în orașul Beclean, Extindere alimentare cu apă în UAT Nimigea (Nimigea de Jos, Mocod, Florești, Nimigea de Sus, Mintiu, Mititei), Extindere rețele de canalizare în orașul Beclean” cu Asocierea DIANOVA INSTAL SRL (lider), DIMEX 2000 COMPANY SRL, CML.RO SRL.

Valoarea contractată este de 56.636.398,54 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

UAT BECLEAN:

 • Conductă nouă de transport apă (332 m)
 • Reabilitarea conductei de transport apă (2.701 m)
 • Conductă nouă de aducțiune (2.207 m – Figa, Valea Coldăului, Coldău)
 • 2 gospodării noi de apă (Figa, Coldău)
 • Construire a 3 stații noi de pompare a apei potabile (1 la Figa, 1 la Coldău, 1 la Rusu de Jos)
 • Modernizarea/reabilitarea stației de pompare a apei potabile din Beclean
 • 2 rezervoare de înmagazinare a apei (Figa, Coldău)
 • Extindere rețea de distribuție apă (14.791 m) și 373 branșamente
  • Beclean: 6.301 m + 195 branșamente
  • Figa: 625 m + 15 branșamente
  • Rusu de Jos: 3.509 m + 8 branșamente
  • Coldău: 4.356 m + 75 branșamente
 • Reabilitare rețele de distribuție apă Beclean (11.775 m) și 680 branșamente
 • Extindere rețele de canalizare (22.502 m) și 827 racorduri
  • Beclean: 9.164 m + 359 racorduri
  • Rusu de Jos: 5.492 m + 161 racorduri
  • Coldău: 7.846 m + 307 racorduri
 • Reabilitare rețele de canalizare Beclean (411 m) și 25 racorduri
 • Construire a 12 stații noi de pompare a apelor uzate menajere (6 la Beclean, 2 la Coldău, 4 la Rusu de Jos)

UAT NIMIGEA:

 • se va construi 1 stație de pompare de apă potabilă pentru asigurarea debitului și presiunii in rețeaua de distribuție din loc. Mititei
 • extindere rețele de apă potabilă (9.986 m)
  • în loc. Nimigea de Jos: 1.512 m
  • în loc. Mocod: 1.199 m
  • în loc. Florești: 244 m
  • în loc. Nimigea de Sus: 680 m
  • în loc. Mintiu: 225 m
  • în loc. Mititei: 6.126 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 398 gospodării:
  • în loc. Nimigea de Jos: 83 buc.
  • în loc. Mocod: 43 buc.
  • în loc. Florești: 9 buc.
  • în loc. Nimigea de Sus: 24 buc.
  • în loc. Mintiu: 7 buc.
  • în loc. Mititei: 232 buc.

Serviciul relații publice și mass-media


Comunicat Cociu, Mogoșeni

Aquabis SA informează abonații din localitățile Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, Mocod, Florești, Mintiu, Tăure, Cociu și Mogoșeni cu privire la faptul că tot personalul disponibil este angrenat în activități de teren pentru a elimina deficiențele care îngreunează procesul de acumulare al apei în rezervoarele care alimentează aceste localități și îi asigură că sunt alocate toate resursele pe care societatea le are la dispoziție pentru reluarea alimentării cu apă în zonele afectate în cel mai scurt timp cu putință.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul resimțit în acest interval.

Vă stăm la dispoziție la numerele de telefon ale serviciului de Dispecerat, disponibile 24 de ore din 24: 0263/213117 și 0372/742478.

Conducerea AQUABIS S.A.


Răspuns la articolul tendențios publicat de Gazeta de Bistrița

Ca urmare a informațiilor tendențios prezentate în articolul apărut în cadrul publicației Gazeta de Bistrița (DSP a găsit „balauri” în apa care ajunge la populație și spune că Aquabis nu o tratează cum trebuie) menite să dezinformeze populația și să stârnească controverse pe marginea calității apei furnizate de societatea noastră, Aquabis SA dorește să aducă câteva clarificări în legătură cu acest subiect.

Aspectul fundamental care trebuie luat în considerare în ceea ce privește raportul făcut public de către Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud îl reprezintă faptul că valorile prezentate includ analize efectuate cu precădere în zone de aprovizionare cu apă în care societatea noastră NU operează serviciul sau în zone în care populația beneficiază de dublă alimentare (deține încă o sursă de apă), astfel rezultatele neconforme prezentate în raport aferente întregului județ nu pot fi atribuite în totalitate “deficiențelor” în tratarea apei de către furnizorul de apă-canal.

În concret, zonele de aprovizionare cu apă în care operatorul Aquabis S.A. NU operează, dar care stau la baza rezultatelor prezentate în raport sunt Telciu, Parva, Măgura Ilvei, Romuli, Arșița, în timp ce zonele de aprovizionare cu apă Șieu și Șanț beneficiază de dublă alimentare.

Mai mult decât atât, valorile menționate în raportul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud ca fiind neconforme se raportează la un total de 36434 de analize efectuate și reprezintă un procent de 0,28 pentru E. coli, 0,33 pentru Enterococi intestinali, respectiv 1,21 pentru bacterii coliforme.

Cerințele privind calitatea apei potabile sunt stabilite prin Ordonanța nr. 7/2023. Aceasta prevede o limită de 5% probe necorespunzătoare microbiologic din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

Pe parcursul anului 2023 pentru apa distribuită în municipiul Bistrița, Aquabis S.A. a efectuat un număr de 8348 analize, încadrându-se în normele legale cu un procent de 99,98% analize conforme din punct de vedere fizico-chimic, respectiv 99,68% analize conforme din punct de vedere bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,89%.

Pentru apa potabilă la ieșirea din Stația de tratare Bistrița s-au efectuat un număr de 26969 analize, care au corespuns normativelor în vigoare în proporție de 99,4 % din punct de vedere fizico-chimic și în proporție de 99,65 % din punct de vedere bacteriologic, procentul de potabilitate fiind de 99,52%.

Amintim consumatorilor că laboratoarele Aquabis S.A. sunt acreditate RENAR, astfel că acestea dispun de toate resursele necesare executării analizelor la cele mai înalte standarde pentru asigurarea acurateții rezultatelor. De asemenea, calitatea apei pe parcursul tuturor etapelor procesului de tratare este atent monitorizată 24 din 24 ore, în laboratoarele de determinări fizico-chimice activitatea desfășurându-se continuu.

În consecință, Aquabis S.A. îi asigură pe consumatori că apa furnizată la nivelul întregii arii de operare este potabilă, toți parametrii de calitate încadrându-se în intervalele de referință impuse de normativele în vigoare.

De asemenea, având în vedere impactul informațiilor propagate în rândul beneficiarilor serviciului de alimentare cu apă de pe raza județului Bistrița-Năsăud cauzate de transmiterea tendențioasă a informațiilor, Aquabis S.A. își rezervă dreptul de a acționa pe cale juridică încercările de dezinformare care provoacă daune (de orice natură) operatorului.

Conducerea AQUABIS S.A.


Comunicat ajustare tarif 2024

Începând cu data de 11 aprilie 2024, se vor ajusta prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare.

Prețul și tariful au fost ajustate în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Art. 35 alin (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/17.09.2008, modificat și completat prin Actul Adițional nr. 76/14.03.2024 și ale Contractului de finanțare nr. 314/24.03.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și AQUABIS S.A. pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

Aplicarea noilor prețuri și tarife se realizează în baza Deciziei nr. 43/26.03.2024 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Pentru anul 2024, strategia tarifară prevede ajustarea prețurilor și tarifelor doar cu inflația.

Prin urmare, noile prețuri și tarife practicate de AQUABIS S.A. începând cu data de 11 aprilie 2024, la nivelul întregii zone de operare, sunt următoarele:

 • pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, prețul este de 7,96 lei/mc (exclusiv TVA); 8,67 lei/mc (cu TVA 9%).
 • pentru canalizare – epurare, tariful este de 6,69 lei/mc (exclusiv TVA); 7,29 lei/mc (cu TVA 9%).

CONDUCEREA „AQUABIS” S.A.


Semnarea Contractului de lucrări CL1 Lot2

Azi, 26.03.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 1 Lot 2: „Construire/modernizare SEAU Bistrița și Josenii Bârgăului, Lechința”” cu Asocierea AWE INFRA SRL (lider), HYDROSTROY AD, CAMPREDO CONSTRUCT SRL, AQUA TECHNOLOGY DESIGN SRL.

Valoarea contractată este de 68.234.435 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 22 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • Proiectare și execuție lucrări de reabilitare / modernizare SEAU Bistrița (stația de epurare a apelor uzate):
  • Acoperire obiecte
  • Instalare copertine
  • Montaj instalații și echipamente pentru dezodorizare
  • Dotare SEAU cu o instalație de uscare și peletizare nămol
  • Linie uscare avansată a nămolului
  • Instalație de peletizare
  • Înlocuire echipamente tehnologice
 • Proiectare și execuție lucrări de extindere SEAU Lechința:
  • Linia apei
  • Linia nămolului

Serviciul relații publice și mass-media


Semnarea Contractului de lucrări CL6

Azi, 12.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări „CL 6 – Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tiha Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud” cu Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – AQUA SERV S.R.L..

Valoarea contractată este de 48.445.412,73 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 18 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • conductă nouă de aducțiune (1.959 m);
 • GA (Gospodărie de apă) va fi amplasată în localitatea Tiha Bârgăului pentru a asigura rezerva de apă necesară pentru localitățile Tiha Bârgăului, Tureac și Mureșenii Bârgăului; se vor construi 2 rezervoare noi, 1 stație de clorinare, 1 stație de pompare;
 • extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile (31.476 m) + branșamente (1.066 buc.) în loc. Tiha Bârgăului, loc. Mureșenii Bârgăului, loc. Tureac;
 • se vor realiza 9 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea debitului și presiunii la consumatorii deserviți de rețelele de distribuție noi (1 în loc. Tiha Bârgăului, 5 în loc. Tureac și 3 în loc. Mureșenii Bârgăului);
 • extinderea rețelei de canalizare pe 45 de străzi (19.562 m) + 699 buc. de racorduri în loc. Tiha Bârgăului, loc. Tureac, loc. Mureșenii Bârgăului;
 • se vor construi 11 stații de pompare a apelor uzate menajere noi (SPAU-uri): 2 în loc. Tiha Bârgăului, 2 în Tureac și 7 în loc. Mureșenii Bârgăului.

Serviciul relații publice și mass-media


Semnarea Contractului de lucrări CL3 Lot2

Azi, 07.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 3 – Reabilitare conductă de aducțiune Bistrița Lechința și extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești – Lot 2: Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești cu Asocierea Frasinul S.R.L. (lider), Ambient Construct Solutions S.R.L., Energomontaj S.A. și terț susținător, Construcții Erbașu S.A..

Valoarea contractată este de 83.849.662,24 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • Conductă nouă de aducțiune Lechința-Miceștii de Câmpie (21.758m) + 1 stație de pompare nouă, pentru a asigura alimentarea cu apă a 13 localități din 4 UAT-uri (comunele Lechința, Sânmihaiu de Câmpie, Miceștii de Câmpie și Budești)

UAT SÂNMIHAIU DE CÂMPIE:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sânmihaiu de Câmpie cu o lungime de 1.034m + 2 rezervoare + 1 stație de clorinare nouă
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Sânmihaiu de Câmpie (1.034m)
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (37.033m):
  • în localitatea Stupini: 3.852 m
  • în localitatea Sânmihaiu de Câmpie: 12.715 m
  • în localitatea La Curte: 4.778 m
  • în localitatea Brăteni: 5.855 m
  • în localitatea Zoreni: 9.833 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 660 gospodării:
  • în localitatea Stupini: 58
  • în localitatea Sânmihaiu de Câmpie: 282
  • în localitatea La Curte: 74
  • în localitatea Brăteni: 78
  • în localitatea Zoreni: 168
 • se va construi 1 stație de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile La Curte, Brăteni și Stupini

UAT BUDEȘTI:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Budești cu o lungime de 9.100 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de pompare apă potabilă nouă;
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Budești (9.100 m) + 1 stație de pompare nouă + 1 stație de clorinare
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (45.475 m):
  • în localitatea Țagu: 12.475 m
  • în localitatea Țăgșoru: 9.134 m
  • în localitatea Fânațe: 10.346 m
  • în localitatea Budești: 13.520 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 766 gospodării:
  • în localitatea Țagu: 235
  • în localitatea Țăgșoru: 134
  • în localitatea Fânațe: 155
  • în localitatea Budești: 242
 • se vor construi 2 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Țagu și Țăgșoru

UAT MICEȘTII DE CÂMPIE:

 • gospodărie de apă Miceștii de Câmpie cu 2 rezervoare de înmagazinarea apei, 1 stație de clorinare nouă, 1 stație de pompare apă potabilă nouă
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă (23.742 m):
  • în localitatea Visuia: 12.660 m
  • în localitatea Miceștii de Câmpie: 6.424 m
  • în localitatea Fântânița: 4.658 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 414 gospodării:
  • în localitatea Visuia: 143 m
  • în localitatea Miceștii de Câmpie: 148 m
  • în localitatea Fântânița: 123 m
 • se vor construi 3 stații de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Miceștii de Câmpie și Visuia

UAT LECHINȚA:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sângeorzu Nou cu o lungime de 1.308 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de clorinare nouă;
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă în loc. Sângeorzu Nou (10.664 m);
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 321 gospodării;
 • extindere rețea de canalizare (7.198 m):
  • în localitatea Vermeș: 6.423 m
  • în localitatea Lechința: 775 m
 • vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 276 gospodării:
  • în localitatea Vermeș: 255
  • în localitatea Lechința: 21
 • se vor construi 5 stații de pompare apă uzată noi + 4 vor fi reabilitate

Serviciul relații publice și mass-media


Semnarea Contractului de lucrări CL2

Azi, 05.02.2024 s-a semnat Contractul de lucrări CL 2 „Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare în UAT Bistrița” cu Asocierea MIS GRUP SRL – AQUA SERV SRL – CRCI 3 SRL.

Contractul are o valoare totală eligibilă de 109.478.882,98 lei fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% asigurate din surse proprii.

Termenul de execuţie al lucrărilor este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor, se vor realiza următoarele investiții:

 • Extinderea conductei de aducțiune de apă (1.760 m);
 • Reabilitarea conductei de aducțiune de apă (4.066 m);
 • Extinderea rețelelor de distribuție de apă (22.074 m) + 839 branșamente;
 • Reabilitarea rețelelor de distribuție de apă (24.026 m) + 993 branșamente;
 • Extinderea rețelelor de canalizare (20.377 m) + 1.026 racorduri;
 • Reabilitarea rețelelor de canalizare (9.692 m) + 533 racorduri;
 • Construirea a 4 stații de pompare a apei potabile noi;
 • Modernizarea stației de pompare a apei potabile din cartierul RAAL;
 • Construirea a 5 stații de pompare a apei uzate noi;
 • Reabilitarea a 5 stații de pompare a apei uzate noi.

Serviciul relații publice și mass-media