Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC AQUABIS SA, titulară a proiectului: „Reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Valea Budacului, str. Grănicerilor, b-dul Independenței, str. Lalelelor, str. Lăcrămioarelor, str. Arțarilor, Aleea Șoimilor, str. Dragoș Vodă, str. Bârgăului, str. Emil Gârleanu, str. Mihai Eminescu, str. Nicolae Bălcescu, Aleea Sălciilor, str. Toamnei, str. Alba Iulia, str. Simion Bărnuțiu, str. Ion Rațiu, str. Someșului, Aleea Heniu, județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Silviu Gorea

Website: