AQUABIS S.A. derulează achizițiile publice în conformitate cu legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi HG 394/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, utilizând Sistemul electronic de achiziții publice.

Accesând link-ul de mai sus, puțeti vizualiza achizițiile autorității contractante AQUABIS S.A., utilizând următorul meniu:

  • Anunțuri -> Anunțuri de participare
 
sau
  • Proceduri de atribuire ->Cereri de oferta -> Invitatii de participare
 

Parametrii de căutare în pagina SEAP:

  • Autoritate contractantă: AQUABIS S.A.
  • Dată publicare: completați aici cu data pe care o doriți sau goliți câmpul apăsând (X)
  • Număr anunț de participare / invitație de participare: completați aici cu numărul anunțului de participare / invitației de participare din lista de mai jos.
 


 

Contractare servicii distribuție facturi în conformitate cu anexa 2 a legii nr. 99/2016