Archives iulie 2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

AQUABIS SA, titulară a proiectului: Modificare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Bistrița-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Modificare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat pe raza a 47 unităţi administrativ teritoriale cuprinzând 139 localităţi: municipiul Bistriţa, oraşele Beclean, Năsăud şi Sângeorz-Băi şi 43 de comune, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.