Tarife

 

Tarife apă-canal

Prin Avizul ANRSC nr. 411005/20.05.2016 și Hotărârea ADI nr. 6/10.03.2016 se mențin prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul avizat de ANRSC cu avizele nr. 315078/17.06.2015 și nr. 331713/22.12.2015 și Hotărârilea ADI nr. 8/17.06.2015 și nr. 2/03.02.2016. Astfel, tarifele la apa potabilă şi la canalizare se mențin la valorile:

  Preț / Tarif pentru populație
lei/mc
Preț / Tarif pentru rest utilizatori
lei/mc
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a SC AQUBIS SA 4,04 RON 3,71 RON
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a SC AQUBIS SA 3,01 RON 2,76 RON

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art. 291, alin. (2) litera i), începând cu 01.01.2019 prețurile la apă potabilă pentru populație contin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cota de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.

Descarcă Avizul ANRSC nr. 411005/20.05.2016 de menținere a prețurilor și a tarifelor
Descarcă Hotărârea ADI nr. 6/10.03.2016 de menținere prețurilor și a tarifelor
 
Descarcă Avizul ANRSC nr. 331713/22.12.2015 de modificare a prețurilor și a tarifelor
Descarcă Hotărârea ADI nr. 2/03.02.2016 de modificare prețurilor și a tarifelor
 
Descarcă Avizul ANRSC nr. 315078/17.06.2015 de modificare a prețurilor și a tarifelor
Descarcă Hotărârea ADI nr. 8/17.06.2015 de modificare prețurilor și a tarifelor
 

 

Tarife pentru închidere-deschidere furnizare apă

Prin Hotărârea ADI nr. 22/18.10.2017, începând cu data de 06.09.2017, se aprobă noile tarife pentru închidere-deschidere furnizare apă:

Serviciu Populație
(cu TVA)
Agenți Economici
(fără TVA)
Închidere-deschidere furnizare apă 114.24 RON 184 RON

Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.10.2017 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

 

 

Tarife pentru documentații tehnice
Serviciu Populație
(cu TVA)
Agenți Economici
(fără TVA)
aviz de specialitate branșament apă potabilă 90.00 RON 126.05 RON
aviz de specialitate branșament racord canal 90.00 RON 126.05 RON
aviz de specialitate branșament apă potabilă și racord canal 90.00 RON 126.05 RON
proiect branșament apă SAU racord canal 236.93 RON 331.80 RON
proiect branșament apă ȘI racord canal 315.83 RON 398.20 RON
avize amplasament 71.03 RON 79.60 RON
deschidere branșamente noi 81.99 RON 134.40 RON
întocmirea documentației pentru certificatul de urbanism 47.36 RON 66.40 RON
rețele apă sau canalizare pentru 100m rețea 347.48 RON 292.00 RON
proiect branșament SAU racord + aviz + deschidere apă SAU canal 408.92 RON 592.25 RON
proiect branșament ȘI racord + aviz + deschidere apă ȘI canal 487.82 RON 658.66 RON
aviz + deschidere 171.99 RON 260.45 RON

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal art.2,91, alin.(1) litera a) si alin. (2) litera g), începând cu 01.01.2016 prețurile la apă potabilă pentru populație contin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cota de 19%, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.

 

 

Tarifele pentru analiza apei potabile
Nr. Crt. ÎNCERCAREA Tarif
1 * Determinare alcalinitate 26.32
2 Determinare aluminiu 50.49
3 Determinare amoniu 52.82
4 * Determinare azotați 44.16
5 Determinare azotiți 49.82
6 Determinare clor rezidual liber 38.82
7 * Determinare cloruri 35.15
8 * Determinare coliformi totali sau fecali (bacterii coliforme – metoda IDEXX) 66.64
9 Determinare conductivitate electrica 28.82
10 Determinare duritate 33.32
11 * Determinare fier 44.15
12 Determinare numar de colonii la 22°C 56.78
13 Determinare numar de colonii la 37°C 56.78
14 * Determinare oxigen dizolvat 25.65
15 Determinare pH 24.15
16 * Determinare streptococi fecali – metoda IDEXX 66.64
17 Determinare indicelui permanent 44.32
18 * Determinare sulfati 50.32
19 Determinare turbiditate 21.65
20 * Determinare calciu 33.65
21 * Determinare magneziu (daca nu se solicita si determinarea duritatii si calciului) 4.66
22 * Determinare magneziu (daca se solicita si determinarea duritatii si calciului) 4.66
23 * Determinare magneziu (daca nu se solicita si determinarea duritatii si calciului) 78.63
24 * Determinare TDS (daca nu se solicita si conductivitatea electrica) 25.82
25 * Determinare TDS (daca se solicita si conductivitatea electrica) 4.66
26 * Determinare salinitate (daca nu se solicita si conductivitatea electrica) 25.82
27 * Determinare salinitate (daca se solicita si conductivitatea electrica) 4.66
28 * Determinare culoare reala – metoda spectrofotometrica 26.66
29 * Determinare culoare aparenta 4.16
30 * Determinare gust 4.16
31 * Determinare miros 4.16
32 * Determinare carbon organic total (TOC) 43.83
33 Determinare bacterii coliferme 26.12
34 Determinare numar de E.coli 26.12
35 Determinare enterococi intestinali 58.78
36 Determinare clostridii 62.78
37 Prelevare probe in municipiul Bistrita 25 lei/proba
38 Prelevare probe in afara municipiului Bistrita (distanta dus-intors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare) 25 lei/proba + 1.6 lei/km
Tarifele pentru analiza apei uzate, apei epurate
Nr. Crt. ÎNCERCAREA Tarif
1 Determinare continut de amoniu 55.28
2 * Determinare continut de azot total – metoda fotocolorimetrica 34.9
3 * Determinare continut de azotați 57.95
4 * Determinare continut de azotiți 47.23
5 * Determinare continut de cadmiu – metoda AAS-GR 84.1
6 * Determinare continut de cadmiu – metoda AAS 82.1
7 Determinare consum biochimic de oxigen – CBO5 66.15
8 Determinare consum chimic de oxigen – CCOCr 89.15
9 * Determinare continut de cianuri – metoda fotocolorimetrica 34.9
10 * Determinare continut de cloruri 41.3
11 * Determinare continut de crom – metoda AAS-GR 83.6
12 * Determinare continut de crom – metoda AAS 81.6
13 * Determinare continut de cupru – metoda AAS 81.6
14 Determinare agenti de suprafata anionici – detergenți 62.38
15 Determinare continut de fenoli – metoda fotocolorimetrica 34.9
16 * Determinare continut de fier – metoda AAS-GR 83.6
17 * Determinare continut de fier – metoda AAS 81.6
18 Determinare continut de fosfor total 63.7
19 * Determinare continut de fosfati – metoda fotocolorimetrica 34.9
20 * Determinare continut de sulfuri – metoda fotocolorimetrica 34.9
21 * Determinare continut de mangan – metoda AAS-GR 84.1
22 * Determinare continut de mangan – metoda AAS 82.1
23 Determinare materii în suspensie 37.69
24 * Determinare continut de nichel – metoda AAS 81.6
25 Determinare pH 26.35
26 * Determinare continut de plumb – metoda AAS-GR 84.6
27 * Determinare continut de plumb – metoda AAS 82.6
28 * Determinare continut de reziduu filtrabil la 105°C 38.83
29 Determinare substanțe extractibile cu solventi organici 71.62
30 * Determinare continut de sulfați 44.3
31 * Determinare continut de zinc – metoda AAS-GR 83.6
32 * Determinare continut de zinc – metoda AAS 81.6
33 * Determinare continut de arsen – metoda AAS-GR 84.1
34 * Determinare continut de arsen – metoda AAS 82.1
35 * Determinare continut de mercur – metoda AAS-GR 84.1
36 * Determinare continut de mercur – metoda AAS 82.1
37 Prelevare probe in municipiul Bistrita 25 lei/proba
38 Prelevare probe in afara municipiului Bistrita (distanta dus-intors de la sediul CMAP la punctul de recoltare) 25 lei/proba + 1.6 lei/km

Încercările marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Tarifele nu conțin TVA.

Descarcă Hotărârea ADI nr. 22/18.10.2017 privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă potabilă și apă uzată.

Descarcă Hotărârea ADI nr. 30/19.12.2018 privind aprobarea modificării tarifelor pentru eliberarea avizelorde specialitate (branșament, racord canal).