image_pdfimage_print
Stabilirea cantităţii de ape meteorice

Modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică preluată în sistemul public de canalizare este în conformitate cu prevederile din Legea 241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare , cu Ordinul 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. şi a Regulamentului „AQUABIS” S.A. al Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, aprobat prin Hot. Nr18/30.09.2014 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.

Conform art.208.pct. (1) din Regulament „AQUABIS” S.A. de Furnizare/prestare a Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, stabilirea cantității de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică (K), comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM)– Centrul Meteorologic Cluj, pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienții de scurgere recomandați de SR1846-2/2007.

Formula de calcul este:

Qm = ( SC • 0.85 + SN • 0.05 ) • K               unde,

Qm- cantitatea de apă meteorică calculată și facturată (mc/lună);
0,85 – coeficient de scurgere pentru suprafeţele construite (SC);
0,05 – coeficient de scurgere prntru suprafeţele neconstruite (SN);
K – cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de ANM.

Pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie  , la telefon nr. 0263/214.014 sau 0263/212.878.

Cantitatea de precipitații înregistrată la Stația Meteorologică Județeană Bistrița

Nr. crt. Luna Cantitatea de precipitații (l / m2)
Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
1 ianuarie 39.4 70.6 39.0 57.8 8.5 57.2
2 februarie 34.7 30.5 15.1 81.7 52.0  
3 martie 99.8 32.1 37.5 40.4 30.8  
4 aprilie 62.6 35.0 50.7 55.2 42.1  
5 mai 121.6 71.2 113.8 44.2 93.2  
6 iunie 91.2 51.2 84.4 117.8 99.6  
7 iulie 31.7 173.2 41.6 65.0 58.2  
8 august 55.2 52.6 33.4 24.2 31.8  
9 septembrie 72.0 53.6 85.0 35.2 107.7  
10 octombrie 26.2 75.0 46.8 98.0 47.7  
11 noiembrie 48.3 12.6 70.1 59.6 66.8  
12 decembrie 12.4 52.6 22.4 23.9 66.2  

 

 

image_pdfimage_print

Dispecerat Non-Stop


0263/213.117; 0372.74.24.78
Ad
Ad
Ad
Ad

Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

decembrie 2021
LMaMiJVSD
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« nov.   ian. »
Ad
Ad