Contact

Adresa: str. Parcului, nr.1, cod poştal: 420035, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
CUI: RO 566787
Nr. înreg. la Reg. Com.: J/06/185/95
Cont nr.: RO38RNCB0038045896280001 BCR
Tel. 0263/214014 ; 0263/212878
Fax. 0263/216608
e-mail:
image
Telefoane utile

* Dispecerat NON-STOP: 0263/213117; 0372742478
* Compartiment Relaţii cu Publicul: 0263/212878 interior 140
* Compartiment Citiri Apometre: e-mail citiricontoare@aquabis.ro sau fax 0263/216608
* Secţia Reţele: 0263/212825