image_pdfimage_print
Comunicate de presă

Stimați clienți,

S.C. AQUABIS S.A. vă aduce la cunoștiință că spălarea rezervoarelor municipiului Bistrița se face în conformitate cu un program prestabilit (de regulă primăvara și toamna sau ori de câte ori este nevoie) și nu afectează parametrii apei potabile (presiune, gust, miros etc.).

Atunci când se spală un rezervor se parcurg următorii pași: se izolează de celelalte rezervoare, se golește, se spală (prin frecarea pereților cu perii speciale folosindu-se simultan un jet puternic de apă) se clătesc, se dezinfectează (lăsându-se 24 de ore cu soluție dezinfectantă) se clătesc din nou după care sunt umplute și repuse în funcțiune. Restul rezervoarelor rămân în funcțiune.

       Conducerea S.C. AQUABIS S.A.

Descărcați comunicatul de presă de aici.


Stimați consumatori,

SC AQUABIS SA vă roagă să utilizați sistemul de canalizare în mod civilizat. În vasele de wc nu se aruncă: șervețele umede, tampoane, pampersuri, resturi alimentare, cârpe, mănuși de plastic, măști, resturi de vopsea, ambalaje de plastic și carton, ulei alimentar uzat etc.

În căminele de racord nu se aruncă: haine uzate, moloz chiar dacă este lichid, lemne, ambalaje de tot felul. Căminele de vizitare și de racord sunt construite pentru inspecția rețelei și pentru intervenții menite să asigure buna funcționare a rețelelor de canalizare. Capacele căminelor de racord și a căminelor de rețea nu trebuie blocate cu pământ, nisip, pietriș sau alte materiale.

Atașăm o succesiune de instantanee surprinse atunci când lucrătorii noștri au intervenit la blocaje. Pe viitor vă vom prezenta și altele care vor fi nominalizate pe zone, străzi și localitățile unde s-a intervenit pentru decolmatarea căminelor de racord și colectoarelor de canalizare.

       Conducerea S.C. AQUABIS S.A.


Stimați clienți,

SC AQUABIS SA vă informează că datorită executării unor lucrări de decolmatare pe albia râului Ilișua, conducta de aducțiune care deservește localitățile din aval de orașul Beclean a fost avariată. Prin urmare până la repararea avariei furnizarea apei este oprită.
Sunt afectate localitățile: Cristeștii Ciceului, Uriu, Ilișua, Căianu Mic, Căianu Mare, Reteag, Bața, Ciceu Mihăiești, Ciceu Giurgești și Negrilești.

SC AQUABIS SA vă asigură că în cel mai scurt timp se va strădui să repună în funcțiune conducta avariată urmând a relua serviciul.

SC AQUABIS SA își cere scuze pentru inconvenientul apărut accidental.

       Conducerea S.C. AQUABIS S.A.

Descărcați comunicatul de presă de aici.


Stimați abonați,

În conformitate cu Decizia nr.86/17.06.2020 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice, începând cu data de 01.07.2020 prețul pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a S.C. AQUABIS S.A. Bistrița se modifică astfel:

   – Apă potabilă produsă, transportată și distribuită – 4,20 lei/mc. exclusiv TVA
   – Canalizare-epurare – 3,16 lei/mc. exclusiv TVA

Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare s-a ajustat cu creșterile aferente anului 2020 cât și cu indicele prelurilor de consum până la nivelul lunii iunie 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare modificat și completat prin Actul Adițional nr. 39 / 05.02.2020 și ale Contractului de finanțare nr.314/24.03.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. AQUABIS S.A. Bistrița.

       Conducerea S.C. AQUABIS S.A.

  image_pdfimage_print

  Dispecerat Non-Stop


  0263/213.117; 0372.74.24.78
  Ad
  Ad
  Ad
  Ad
  Ad
  Ad
  Ad