Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar anterior și a rezultatului reportat