Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. AQUABIS S.A., cu sediul în municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Conductă de aducțiune apă potabilă Bistrița – comuna Budacu de Jos – comuna Cetate”, amplasat: pe domeniul public al municipiului Bistrița și al comunelor Budacu de Jos și Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 15.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de: 22.10.2014.
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. AQUABIS S.A., cu sediul în municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Conductă de aducțiune apă potabilă Bistrița – comuna Budacu de Jos – comuna Cetate”, amplasat: pe domeniul public al municipiului Bistrița și al comunelor Budacu de Jos și Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 15.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de: 22.10.2014.